advertenties

Landverhuizers - Emigrants

Emigratie uit een aantal gemeenten in Friesland naar o.a. de Verenigde Staten en Canada
Emigration from a number of municipalities in Friesland to countries such as the USA and Canada
  Landverhuizers, gegevens uit de bevolkingsregisters

Deze database bevat gegevens over emigratie uit een aantal* gemeenten in Friesland naar o.a. de Verenigde Staten en Canada. De basis is gelegd door mevr. A Galema die voor haar dissertatie uitgebreid archiefonderzoek heeft verricht. Tresoar heeft vervolgens met hulp van vrijwilligers gegevens uit andere gemeenten toegevoegd.
* Op dit moment (2005) bevat de database gegevens uit de gemeentes: Achtkarspelen, Barradeel, Franeker, Harlingen, Menaldumadeel, Smallingerland, Tietjerksteradeel, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Het Bildt, Ferwerderadeel en Wonseradeel.
Bron: Tresoar Literatuurmuseum, bibliotheek en archief Frysl‚n
In de tabel hieronder uittreksels waarin de naam Posthumus voorkomt.

Emigrants, data from the registers of population

This database contains information on emigration from a number * of municipalities in Friesland to countries such as the USA and Canada. The groundwork was done by Mrs A. Galema, who conducted extensive archive research for her dissertation. With the help of volunteers, Tresoar subsequently added further data from other municipalities.
* At this point in time (2005) the database contains information from the following municipalities: Achtkarspelen, Barradeel, Franeker, Harlingen, Menaldumadeel, Smallingerland, Tietjerksteradeel, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Het Bildt, Ferwerderadeel and Wonseradeel.
Source: Tresoar Literatuurmuseum, bibliotheek en archief Frysl‚n
In the review extracts with the name Posthumus in it.

Tabel Posthumus - Landverhuizers.
Review records Posthumus - Emigrants.

Nr. Naam
Name
Beroep
Occupation
Geboortedatum
Birthday
Bevolkingsregister
Registry Office
Vertrokken naar
Left to
Opmerking
Remark
1 Jelle Jacobs Posthumus   19 december 1861 te Sexbierum Barradeel Noord Amerika, 6 mei 1890 Gekomen van Tzummarum, 0 -1888
2 Janke Posthumus   24 februari 1889 te Oosterbierum Barradeel Noord Amerika, 6 mei 1890  
3 Aafke Posthumus   7 mei 1887 te Sexbierum Barradeel Noord Amerika, 6 mei 1890 Gekomen van Tzummarum, 0 -1888
4 Grietje Posthumus   30 november 1834 te Joure Franeker Noord Amerika, 9 april 1877 Gekomen van, 1873
5 Hiltje Wijbes Posthumus   21 november 1847 te Franeker Franeker Noord Amerika, 1 maart 1881 Gekomen van, 1879
6 Lourens Keimpes Posthumus   9 september 1840 te Dronrijp Franeker Noord Amerika, 12 mei 1883  
7 Jantje Posthumus   10 augustus 1868 te Boer Franeker Noord Amerika, 2 mei 1883  
8 Keimpe Posthumus   17 augustus 1872 te Boer Franeker Noord Amerika, 2 mei 1883  
9 Nanne Posthumus   20 mei 1877 te Boer Franeker Noord Amerika, 2 mei 1883  
10 Dieuwke Posthumus   3 november 1880 te Franeker Franeker Noord Amerika, 2 mei 1883  
11 Yntje Posthumus   2 mei 1875 te Boer Franeker Noord Amerika, 2 mei 1883  
12 Yske Pieters Posthumus   14 november 1864 te Peins Franeker Noord Amerika, 4 mei 1897  
13 Jurjan Posthumus   4 juli 1884 Harlingen Grand Rapids N.Amerika, 30 mei 1887  
14 Femmigjen Posthumus   26 mei 1887 Harlingen Grand Rapids N.Amerika, 30 mei 1887  
15 Rein Posthumus broodbakker 7 april 1850 Harlingen Grand Rapids N.Amerika, 30 mei 1887  
16 Feikje Jentjes Posthumus   29 december 1855 Harlingen Ceeday Rapids Joyva N.Amerika, 17 augustus 1887  
17 Theodora Posthumus   28 juni 1866 Harlingen Mihill Engeland, 12 september 1889  
18 Jetske Posthumus huisknecht 30 augustus 1831 Harlingen N.Amerika, 9 maart 1893  
19 Wytske Posthumus   2 april 1895 Menaldumadeel Dronrijp Gekomen van Belgie Meenen West Vlaanderen, 29 januari 1920
20 Marie Julie Posthumus   1 september 1919 Menaldumadeel Dronrijp Gekomen van Belgie Meenen West Vlaanderen, 29 januari 1920
21 Meindert Posthumus   9 augustus 1868 Menaldumadeel Berlikum Gekomen van Noord Amerika, 30 januari 1897
22 Freerk Posthumus Arbeider 1 januari 1854 Menaldumadeel Noord Amerika, 17 augustus 1881 Gekomen van Berlikum
23 Minne Posthumus   29 januari 1852 Menaldumadeel Noord Amerika Grand Rapids, 4 mei 1883 Gekomen van Berlikum
24 Meindert Posthumus   9 augustus 1868 Menaldumadeel Noord Amerika, 12 mei 1893 Gekomen van Berlikum. Zie/see nr. 21
25 Meindert Posthumus   9 augustus 1868 Menaldumadeel Noord Amerika Iowa Beyden?, 28 september 1898 Gekomen van Berlikum. Zie/See nr. 21 en/and 24
26 Jetske Posthumus   25 december 1868 Menaldumadeel Noord Amerika Grand Rapids, 11 oktober 1905 Gekomen van Dronrijp
27 Wytske Posthumus   2 april 1895 Menaldumadeel Belgie Bissighem, 24 mei 1919 Gekomen van Dronrijp. Zie/See nr. 19
28 Pietje Posthumus   15 november 1906 Menaldumadeel naar Noord Amerika, 20 juni 1927 Gekomen van Berlikum
29 Hinne Posthumus   17 januari 1908 Smallingerland   Gekomen van Zuid-Amerika, 3 juni 1919
30 Evert Posthumus Fabrieksarbeider 20 oktober 1881 Smallingerland   Gekomen van Zuid-Amerika, 3 juni 1919
31 Sietske Posthumus   4 december 1913 Smallingerland   Gekomen van Zuid-Amerika, 3 juni 1919
32 Geertje Posthumus   15 december 1905 Smallingerland   Gekomen van Zuid-Amerika, 3 juni 1919
33 Johannes Posthumus Kantoorbediende 4 maart 1884 Smallingerland ArgentiniŽ, 4 januari 1909  
34 Johannes Posthumus   4 maart 1884 Smallingerland Zuid-Amerika, 21 augustus 1911  
35 Dieke Posthumus   31 januari 1882 Smallingerland Duitsland, 1914  
36 Aurelia Everarda Posthumus   1 augustus 1889 Smallingerland Zwitserland, 4 mei 1915  
37 Tjeerd Hylkes Posthumus boerenbedrijf te Eestrum 17 november 1873 te Rinsumageest Tietjerksteradeel Noord Amerika N.B. oom van Posthumus, Hylke en Theunis
38 Hendrikje Posthumus, te Eestrum   24 november 1937 te Eestrum Tietjerksteradeel Ontario, Canada, 22 mei 1948  
39 Grietje Posthumus, zonder 030 te Eestrum   30 april 1936 te Leeuwarden Tietjerksteradeel Ontario, Canada, 22 mei 1948  
40 Elly Posthumus, te Eestrum   22 december 1941 te Eestrum Tietjerksteradeel Ontario, Canada, 22 mei 1948  
41 Loltje Antina Posthumus, te Eestrum   19 juli 1946 te Eestrum Tietjerksteradeel Ontario, Canada, 22 mei 1948  
42 Wytze Posthumus, te Eestrum   7 december 1938 te Eestrum Tietjerksteradeel Ontario, Canada, 22 mei 1948  
43 Hylke Posthumus vrachtrijder te Eestrum 3 september 1905 te Eestrum Tietjerksteradeel Ontario, Canada, 22 mei 1948 N.B. broer van Posthumus, Theunis. Zie/See nr. 45
44 Wytske Posthumus, te Eestrum   28 april 1926 te Eestrum Tietjerksteradeel Canada, 8 mei 1950  
45 Theunis Posthumus veehouder te Eestrum 21 februari 1920 te Eestrum Tietjerksteradeel Tara, Ontario, Canada, 7 maart 1951 N.B. broer van Posthumus, Hylke. Zie/See nr. 43
46 Hiske Posthumus, te Bergum   13 augustus 1941 te Bergum Tietjerksteradeel Balaklave, Ontario, Canada, 2 oktober 1951  
47 Hendrik Posthumus, te Bergum   10 november 1947 te Bergum Tietjerksteradeel Balaklave, Ontario, Canada, 20 oktober 1951  
48 Jan Posthumus landarb. te Bergum 24 april 1917 te Eestrum Tietjerksteradeel Balaklave, Ontario, Canada, 20 oktober 1951  
49 Hendrikje Posthumus, te Bergum   4 mei 1945 te Bergum Tietjerksteradeel Balaklave, Ontario, Canada, 20 oktober 1951  
50 SIJTSKE Posthumus, Laatste woonplaats: ANJUM DIENSTBODE-HIRED GIRL, FEMALE SERVANT 6-8-1861 OOSTDONGERADEEL ILLINOIS, 30-5-1888 SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
51 WYTZE JACOBS Posthumus, Laatste woonplaats: ENGWIERUM ARBEIDER-WORKMAN 7-10-1864 OOSTDONGERADEEL PRAIRIE DU CHIEN, 23-2-1889 BROTHER, UNMARRIED/SINGLE (nr. 52)
52 ANTJE JACOBS Posthumus, Laatste woonplaats: ENGWIERUM ARBEIDER-WORKMAN 24-3-1867 OOSTDONGERADEEL PRAIRIE DU CHIEN, 23-2-1889 SISTER, UNMARRIED/SINGLE (nr. 51)
53 JOHANNES POSTHUMA, Laatste woonplaats: MORRA KLEERMAKER-CLOTHES MAKER,TAILOR,CLOTH INSPECTOR 17-5-1833 OOSTDONGERADEEL ILLINOIS, 30-5-1888 HUSBAND, MARRIED (nr. 54)
54 LIEFKE DEHAAN, Laatste woonplaats: MORRA GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 26-10-1830 OOSTDONGERADEEL ILLINOIS, 30-5-1888 WIFE, MARRIED (nr. 53)
55 LOUW POSTHUMA, Laatste woonplaats: MORRA   23-11-1863 OOSTDONGERADEEL ILLINOIS, 30-5-1888 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 53 and 54)
56 JITSKE POSTHUMUS, Laatste woonplaats: MORRA   4-3-1872 OOSTDONGERADEEL ILLINOIS, 30-5-1888 DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE (nr. 53 and 54)
57 EELKE M.POSTHUMUS FI HEERINGA, Laatste woonplaats: NIJKERK   7-12-1851 OOSTDONGERADEEL ALLEGAN, 19-8-1882 SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
58 REIN JANS POSTHUMUS, Laatste woonplaats: HOLWERD ARBEIDER-WORKMAN 24-10-1837 WESTDONGERADEEL GRAND RAPIDS, 10-10-1888 HUSBAND, MARRIED (nr. 59)
59 LUTSKE HENDRIKUS HEEP, Laatste woonplaats: HOLWERD GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 16-4-1838 WESTDONGERADEEL GRAND RAPIDS, 10-10-1888 WIFE, MARRIED (nr. 58)
60 LIEBE SIPKES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: HOLWERD ARBEIDER-WORKMAN 8-8-1860 WESTDONGERADEEL KALAMAZOO, 9-3-1896 HUSBAND, MARRIED (nr. 61)
61 RENSKE GERBENS SCHOORSTRA, Laatste woonplaats: HOLWERD GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 27-10-1860 WESTDONGERADEEL KALAMAZOO, 9-3-1896 HUSBAND, MARRIED (nr. 60)
62 GERBEN LIEBES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: HOLWERD   27-1-1889 WESTDONGERADEEL KALAMAZOO, 9-3-1896 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 60 and 61)
63 SIPKE LIEBES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: HOLWERD   9-1-1895 WESTDONGERADEEL KALAMAZOO, 9-3-1896 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 60 and 61)
64 SIPKE LIEBES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: HOLWERD ARBEIDER-WORKMAN 12-12-1832 WESTDONGERADEEL COLMERSON, 23-3-1892 HUSBAND, MARRIED (nr. 65)
65 ZUSTER JANS GLAS, Laatste woonplaats: HOLWERD GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 1-4-1833 WESTDONGERADEEL COLMERSON, 23-3-1892 WIFE, MARRIED (nr. 64)
66 HENDRIK SIPKES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: HOLWERD   6-2-1870 WESTDONGERADEEL COLMERSON, 23-3-1892 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 64 and 65)
67 TJITSKE SIPKES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: HOLWERD   27-5-1867 WESTDONGERADEEL COLMERSON, 23-3-1892 DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE (nr. 64 and 65)
68 SIJBRIGJE JANS POSTHUMUS, Laatste woonplaats: HOLWERD   29-9-1837 WESTDONGERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
69 SJOUKJE BOUWES SIJTSMA, Laatste woonplaats: HOLWERD   26-4-1871 WESTDONGERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE (nr. 68)
70 PIETER RUURDS DE HAAN, Laatste woonplaats: HOLWERD GARDENIER-SMALL FARMER, GARDNER 8-3-1859 WESTDONGERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-11-1909 HUSBAND, MARRIED (nr. 71)
71 MAAIKE SIPKES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: HOLWERD GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 12-3-1858 WESTDONGERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-11-1909 WIFE, MARRIED (nr. 70)
72 SIPKE PIETERS DE HAAN
JAN PIETERS DE HAAN
RUURD PIETERS DE HAAN
Laatste woonplaats: HOLWERD
  2-2-1886
22-9-1888
25-11-1892
WESTDONGERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-11-1909 SONS, UNMARRIED/SINGLE (nr. 70 and 71)
73 HELENA PIETERS DE HAAN
ZUSTER PIETERS DE HAAN
EELKJE PIETERS DE HAAN
GEERTJE PIETERS DE HAAN
TRIJNTJE PIETERS DE HAAN
Laatste woonplaats: HOLWERD
  13-1-1885
16-5-1887
30-5-1891
3-8-1896
12-9-1900
WESTDONGERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-11-1909 DAUGHTERS, UNMARRIED/SINGLE (nr. 70 and 71)
74 PIETER KLAAS ANDREAE, Laatste woonplaats: TERNAARD ARBEIDER-WORKMAN 1-12-1856 WESTDONGERADEEL GRAND RAPIDS, 27-3-1888 HUSBAND, MARRIED (nr. 75)
75 TRIJNTJE JACOBS POSTHUMUS, Laatste woonplaats: TERNAARD GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 19-8-1854 WESTDONGERADEEL GRAND RAPIDS, 27-3-1888 WIFE, MARRIED (nr. 74)
75 TRIJNTJE JACOBS POSTHUMUS, Laatste woonplaats: TERNAARD GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 19-8-1854 WESTDONGERADEEL GRAND RAPIDS, 27-3-1888 WIFE, MARRIED (nr. 74)
76 KLAAS PIETERS ANDREAE, Laatste woonplaats: TERNAARD   30-1-1887 WESTDONGERADEEL GRAND RAPIDS, 27-3-1888 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 74 and 75)
76 PIETER HOTZES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: TERNAARD ARBEIDER-WORKMAN 21-2-1849 WESTDONGERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 22-12-1904 HUSBAND, MARRIED (nr. 77)
77 TIETJE JANS SCHAAFSMA, Laatste woonplaats: TERNAARD GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 23-9-1852 WESTDONGERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 22-12-1904 WIFE, MARRIED (nr. 76)
78 HOTZE JANS POSTHUMUS, Laatste woonplaats: TERNAARD   1-4-1890 WESTDONGERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 22-12-1904 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 77 and 78)
79 JANTJE TAEKES W. GELD POSTHUMUS, Laatste woonplaats: ST.ANNA PAROCHIE 1880-99   31-10-1816 HET BILDT USA-UNIDENTIFIED REGION SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
80 JANTJE EILDERTS W. KO POSTHUMUS, Laatste woonplaats: ST.JACOBI PAR. 1880-1899   15-9-1836 HET BILDT USA-UNIDENTIFIED REGION, 8-10-1894 SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
81 GERRIT DIRKS KUIKEN, Laatste woonplaats: ST.JACOBI PAR. 1880-1899 WERKMAN-WORKMAN 7-11-1866 HET BILDT USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-4-1892 HUSBAND, MARRIED (nr. 82)
82 HILTJE KLAZES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: ST.JACOBI PAR. 1880-1899   6-11-1867 HET BILDT USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-4-1892 WIFE, MARRIED (nr. 81)
83 KLAAS MINTJES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: HALLUM WERKMAN-WORKMAN 3-11-1842 FERWERDERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1881 HUSBAND, MARRIED (nr. 84)
84 JELTJE DOUWES BAKKER, Laatste woonplaats: HALLUM GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 3-4-1845 FERWERDERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1881 WIFE, MARRIED (nr. 83)
85 MINNE KLAZES POSTHUMUS
DOUWE KLAZES POSTHUMUS
TIEDE KLAZES POSTHUMUS
AUKE KLAZES POSTHUMUS
Laatste woonplaats: HALLUM
  21-10-1871
20-6-1873
8-2-1875
10-2-1879
FERWERDERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1881 SONS, UNMARRIED/SINGLE (nr. 83 and 84)
86 FOKELTJE KLAZES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: HALLUM   9-2-1870 FERWERDERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1881 DAUGHTER, MARRIED (nr. 83 and 84)
87 JELLE JACOBS POSTHUMUS, Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM WERKMAN-WORKMAN 19-12-1861 BARRADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-5-1890 HUSBAND, MARRIED (nr. 88)
88 IEFKE WOPKES DE WIT, Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 1-4-1858 BARRADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-5-1890 WIFE, MARRIED (nr. 87)
89 AAFKE POSTHUMUS
JANKE POSTHUMUS
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
  7-5-1887
24-2-1889
BARRADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-5-1890 DAUGHTERS, UNMARRIED/SINGLE (nr. 87 and 88)
90 SIPPE SIPPES DIJKSTRA, Laatste woonplaats: SEXBIERUM ARBEIDER-WORKMAN 3-11-1860 BARRADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-5-1893 HUSBAND, MARRIED (nr. 91)
91 ANTJE JACOBS POSTHUMUS, Laatste woonplaats: SEXBIERUM GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 31-10-1857 BARRADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-5-1893 WIFE, MARRIED (nr. 90)
92 JACOB DIJKSTRA, Laatste woonplaats: SEXBIERUM   6-4-1886 BARRADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-5-1893 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 90 and 91)
93 KLASKE DIJKSTRA, Laatste woonplaats: SEXBIERUM   26-12-1888 BARRADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-5-1893 DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE (nr. 90 and 91)
94 ANNE JETSES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: TZUMMARUM GARDENIER-SMALL FARMER, GARDNER 28-4-1818 BARRADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 25-4-1887 SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
95 HEIN JENTJES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: CORNWERD ARBEIDER-WORKMAN 7-12-1853 WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-6-1887 HUSBAND, MARRIED (nr. 96)
96 JOHANNA HARMENS MUNNIKMA, Laatste woonplaats: CORNWERD GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 10-9-1858 WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-6-1887 WIFE, MARRIED (nr. 95)
97 JENTJE HEINS POSTHUMUS, Laatste woonplaats: CORNWERD   18-3-1882 WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-6-1887 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 95 and 96)
98 TRIJNTJE HEINS POSTHUMUS,
PIETJE HEINS POSTHUMUS,
JETSKE HEINS POSTHUMUS,
Laatste woonplaats: CORNWERD
  19-12-1880
2-1-1884
9-1-1886
WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-6-1887 DAUGHTERs, UNMARRIED/SINGLE (nr. 95 and 96)
99 HINNE W. LAANSMA MAAI POSTHUMUS, Laatste woonplaats: MAKKUM VERVER-HOUSE PAINTER 15-8-1853 WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1904 HUSBAND, WIDOW(ER)
100 PIER OBE POSTHUMUS, Laatste woonplaats: MAKKUM HOFMEESTER-PURSER 4-11-1879 WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1904 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 99)
101 HARCO OBE POSTHUMUS, Laatste woonplaats: MAKKUM MATROOS SAILOR 10-9-1881 WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1904 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 99)
102 ANNE DOEKLES BLANKSMA, Laatste woonplaats: PINGJUM ARBEIDER-WORKMAN 7-9-1852 WONSERADEEL IOWA, 8-5-1886 HUSBAND, MARRIED (nr. 103)
103 HIEKE POSTHUMUS, Laatste woonplaats: PINGJUM GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 23-9-1860 WONSERADEEL IOWA, 8-5-1886 WIFE, MARRIED (nr. 102)
104 DOEKELE BLANKSMA, Laatste woonplaats: PINGJUM   16-1-1882 WONSERADEEL IOWA, 8-5-1886 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 102 and 103)
105 TRIJNTJE BLANKSMA,
ELSKE BLANKSMA,
FEIKJE BLANKSMA,
Laatste woonplaats: PINGJUM
  1-9-1879
2-8-1883
2-3-1885
WONSERADEEL IOWA, 8-5-1886 DAUGHTERs, UNMARRIED/SINGLE (nr. 102 and 103)
106 DOUTZEN JENTJES POSTHUMUS, Laatste woonplaats: PINGJUM DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL 10-9-1867 WONSERADEEL IOWA, 8-5-1886 SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT
107 JAN POSTHUMUS, Laatste woonplaats: WITMARSUM ARBEIDER-WORKMAN 10-3-1878 WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-9-1906 HUSBAND, MARRIED (nr. 108)
108 TRIJNTJE NOORDBEEK, Laatste woonplaats: WITMARSUM GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB 30-10-1877 WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-9-1906 WIFE, MARRIED (nr. 107)
109 DOUWE POSTHUMUS, Laatste woonplaats: WITMARSUM BAKKERS' KNECHT-BAKER'S HELPER 27-11-1889 WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-9-1906 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 107 and 108)
110 NICOLAAS PIER POSTHUMUS, Laatste woonplaats: WITMARSUM   8-5-1893 WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-9-1906 SON, UNMARRIED/SINGLE (nr. 107 and 108)
111 MAAIKE POSTHUMUS,
TRIJNTJE POSTHUMUS,
AALTJE POSTHUMUS,
Laatste woonplaats: WITMARSUM
  23-10-1903
19-8-1904
19-8-1904
WONSERADEEL USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-9-1906 DAUGHTERs, UNMARRIED/SINGLE (nr. 107 and 108)

Zie ook het hoofdstuk Emigranten op de pagina: Sinds het begin van de jaartelling en de bijbehorende noten 31 t/m 36a op de pagina Bronnen.
See also the chapter Emigrants on the page: Since the beginning of the era and the corresponding notes 31 to 36a on the Sources page.

Voor informatie over Posthumussen die naar Zuid-Afrika zijn geŽmigreerd zie op mijn website: Zuid-Afrika.
For information about Posthumuses who emigrated to South Africa, see my website: South Africa

Privacybeleid Donatie