Genealogy

Genealogie


advertenties


Posthumus en genealogie, met verwijzingen naar andere websites.

   

Genealogie
Tresoar in Leeuwarden, Friesland
Veel informatie over Friezen met de naam Posthumus, zowel als familienaam, toevoeging of aangevuld met een andere naam (bijv. Posthumus Meyjes) is te vinden op de website van
TRESOAR, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum.
Zoeken naar personen:
Uitgebreid zoeken in gegevens over geboorte (1811-1902), huwelijk (1811-1922) en overlijden (1811-1942) uit de Burgerlijke Stand, én in huwelijksgegevens uit de periode voor 1812 (DTBL). Met de mogelijkheid om meerdere databases en meerdere regio's te combineren (ook in één keer zoeken door heel Friesland). Met afbeeldingen: als test zijn de aktes (geboorte, huwelijk, overlijden) van de gemeente IJlst als afbeelding beschikbaar.
--------------------------------------------------------------------------------
Dopen voor 1812. Database op doopinschrijvingen voor 1812. Het betreft hier een niet gecorrigeerde en nog niet volledige versie.
--------------------------------------------------------------------------------
Quaclappen. Namen van eisers en gedaagden voor het Hof van Friesland, 1527-1620.
Quotisatie 1749. Een overzicht uit 1749 van personen, sociale status en rijkdom.
Militairen 1795-1815. Database met gegevens over Friese militairen vóór, onder en na Napoleon (1795-1815).
Familienamen 1811. In 1811 moest iedere inwoner van Friesland een familienaam laten registreren. Via het zoekscherm kunt u de registratie daarvan vinden.
Joodse database. Gegevens over de Joodse inwoners van Friesland.
Notarieel Archief. Zoek in testamenten, inventarissen, verkopingen, enz.
Familienamen BS. Het voorkomen van familienamen (regionale spreiding, aantallen) in de Burgerlijke Stand van Friesland, 1811-1942
Landverhuizers. Gegevens uit het bevolkingsregister van Friesland, niet compleet!
Historisch GIS Fryslân. Historisch kaartmateriaal (kadaster 1832, florenen 1700) gekoppeld aan database-gegevens.
Adresboek 1928. Adressen en beroepen van alle gezinshoofden in Friesland in 1928.
Beroepenlijst St. Annaparochie en omliggende dorpen, febr. 1963
--------------------------------------------------------------------------------
Genlias. Zoeken naar personen in de Burgerlijke Stand van heel Nederland.
Alleen op de studiezaal beschikbaar:
ISIS. Genealogische informatie van particuliere onderzoekers
Hulpbronnen:
DTBL-inventaris. Database van alle bronnen die opgenomen zijn in de DTBL-collectie (DTBL = Doop, Trouw, Begraaf- en Lidmatenboeken).
Namenthesaurus. Is het nu Pytter of Peitter of Piette of toch gewoon Piet? Voorkom missers door spellingsvarianten. Vooral belangrijk bij de periode voor 1811.
Friese plaatsen. Een database om uit te zoeken in welke gemeente een plaats ligt, of andersom. Met de mogelijkheid om te zoeken via de kaart van Friesland uit de 19de en uit de 21ste eeuw.
Beroependatabase. Een database met oude beroepsnamen.
Genealogieën. Collectie genealogieën, alleen ontsloten op titelniveau.
Bevolking Friesland per gemeente. Het verloop van de bevolking tussen 1714 en 2000.

Zie op deze website de pagina's

 • Registratie van de familienaam Posthumus met een tabel 'familienaam Posthumus' uit de database Familienamen 1811 Tresoar.
 • Landverhuizers Deze tabel bevat gegevens over emigratie uit een aantal gemeenten in Friesland naar o.a. de Verenigde Staten en Canada; door mij geselecteerd op de naam Posthumus.
  Bron: gegevens uit de bevolkingsregisters, uit de database van Tresoar.

  voer voor genealogen en streekhistorici: Friezen uit vroeger Eeuwen
  Auteur: Hessel de Walle (---.dsl.ip.tiscali.nl)
  Datum: 14-09-2006 21:00
  Begin 2007 verschijnt mijn boek "Friezen uit vroeger eeuwen". Dit boek bevat een verzameling van zevenduizend inscripties, gevonden op graven, klokken, gevelstenen, geboortelepels, ramen. Ze leveren een schat aan informatie over personen.
  Dit monumentale boek brengt ze samen, uit heel Friesland. Met uitvoerige registers. Schitterend materiaal over duizenden mensen die tussen 1280 en 1811 in Friesland leefden en stierven.
  Bij het boek wordt een CD rom gevoegd, met alle informatie digitaal doorzoekbaar! Het boek wordt fraai gebonden, telt zo'n 1000 blz.
  Bron: www.geschiedenisbank-nh.nl

  Een voorproefje uit het boek
  [17] Den 18 december 1803 is overleeden Nicolaas Posthumus in leven oud burgemeester der stad Dockum oud byna 6[3] jaar en leit alhier begraven
  3 febr. 1810 Frans Posthumus ontvanger der dir. belastingen van Dokkum 46 jr en ruim 6 mnd
  grafsteen, kerkhof; bron: Grafschriften Oostdongeradeel
  Posthumus, Frans Klases ; 1772 - 1810; geb. op 16 juli 1772; zoon van Nicolaas Posthumus, burgemeester en Doetje Hoytinga; geh. 1793 Trijntje Terpstra, Dokkum; belastingontvanger
  Posthumus, Nicolaas ; 1740 - 1803; geh. 1764 Doetje Hoitinga, Arum; burgemeester
  Bron: www.walmar.nl/

  Verder in Friesland
  Genealogy yn Fryslân
  O.a. adressen van verenigingen en instellingen op het gebied van de genealogie in Friesland.
  Ook kunt u daar zoeken in een database met Familieadvertenties in Friese kranten

  Workum
  O.a. van families met voorouders in Workum, waaronder Petra Laurentien Brinkhorst.
  museum Warkums Erfskip.

  Ferweradeel
  STICHTING ERFSKIP TERPDOARPEN
  Streekhistorie en genealogie van de gemeente, Local history and genealogy of the municipality Ferweradeel

  Bij Anton Gerrit Musquetier
  Hij is in 1969 begonnen met zijn Genealogie te onderzoeken en bezoekt al 37 jaar de Archieven in Nederland zowel voor Genealogisch als Historisch onderzoek.
  Twee dagen in de week bezoekt hij het Rijksarchief van Friesland (Tresoar) in Leeuwarden.
  'altijd strijdvaardig'

  Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland
  Bidprentjes kunnen gezocht en besteld worden bij het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

  Klik hier om naar het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland te gaan.

  Zie mijn overzicht met Bidprentjes

  Google


  Vorige pagina: Volgende pagina's:


 •  
    Heeft u ook interessante informatie over Posthumus of wilt u reageren op een van de onderwerpen stuur dan een e-mail naar:
  Hans Posthumus.