Genealogy

Genealogie


advertenties


Posthumus en genealogie, met verwijzingen naar andere websites.
 

Genetische Genealogie in Nederland
Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde heeft in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging, de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' en de Universiteit Leiden het project 'Genetische Genealogie in Nederland' opgezet. Het project houdt verband met het 125-jarige bestaan van het Genootschap.

Het project bestaat uit het verzamelen van zowel genetisch als genealogisch materiaal van honderden Nederlanders via het afnemen van wangslijm. Daarbij is gekozen voor het verzamelen van de erfelijke informatie over het Y-chromosoom. Door middel van dit onderzoek wordt de haplogroep van de deelnemer vastgesteld; het grotere familieverband, de 'stam', waar de familie uit afkomstig is. Zo kan ook min of meer vastgesteld worden welk traject over de wereld de voorouders in de stamreeks in de afgelopen duizenden jaren hebben afgelegd. De zestien markers op het Y-chromosoom die worden onderzocht, geven aan welke andere families tot dezelfde familie of mannelijke stamreeks behoren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Forensisch Laboratorium van de Universiteit Leiden onder leiding van Prof. Peter de Knijff. De werkgroep 'Projectgroep Genetische Genealogie in Nederland' heeft voor dit instituut gekozen vanwege de hoogstaande kwaliteit van het onderzoek. Daarnaast zal het Laboratorium het DNA van de deelnemers ook vergelijken met het DNA dat bij het laboratorium al bekend is uit archeologisch onderzoek. Het is de bedoeling om de eerste resultaten medio 2008 aan de deelnemers mee te delen. Tijdens het congres dat in oktober 2008 wordt gehouden, zullen de bereikte resultaten wereldkundig worden gemaakt.
Bron: Genealogische Computervereniging, 3 april 2008
KNGGW
Genealogie
In Delft
Digitale stamboom
Gemeentearchief Delft.

In Rotterdam
Digitale stamboom
Gemeentearchief Rotterdam.

In Eemland
Digitale stamboom
Archief Eemland.

In Kennemerland
Digitale stamboom
Noord-Hollands Archief.

Centraal Bureau voor Genealogie.

Stamboomgids
Door genealogen aangedragen kwaliteitslinks naar genealogische websites!

Geneanet
Zoek op Posthumus op Geneanet.


Google


Stambomen Posthumus
Gerben Obes Posthumus
Van Klaske Dijkstra-Posthumus ontving ik een e-mail (mei 2000) waarin ze o.a. verteld:
´Mijn voorouders komen uit de omgeving van Bolsward. Er bestaat een heel aardig boek over deze (tak) familie met de titel: "In neigalm ut Westergoa, fan minsken en tiden, dy't foarbygongen" geschreven door Gerben Obes Posthumus. Hoewel de titel in het Fries is, is het boek in het Nederlands geschreven. De schrijver is helaas in 1985 overleden.´

In 1988 is het boek besproken door het Centraal Bureau voor Genealogie. Zie: In neigalm uit Westergoa

In de bestanden van Tresoar zijn de in het boek genoemde Rienck Rienx Posthumus en Tjietske Dijes Domna uit Bolsward te vinden (november 2004).
In het trouwregister van de Hervormde gemeente Bolsward, 1674, DTB nr: 142, 1666 - 1695, staat vermeld: Attestatie afgegeven 11 maart 1674. De schrijver van het boek kan niet met zekerheid Rienck de eerst bekende voorvader (van zijn geslacht) noemen.

Obe Rienks Posthumus geboren op 13 augustus 1768 rekent hij tot het vierde geslacht. Obe Rienks komen we ook tegen op de lijst 1811, nr. 52. Hij is 6 mei 1792 in Tjerkwerd getrouwd met Sibbeltje Aukes. Op 5 mei 1793 wordt hun zoon Rienk geboren en op 6 januari 1799 hun dochter Antje.

De schrijver vermeld ook zijn vondst van Otte (of Atte) Rienks Posthumus, geboren op 4 juni 1773, een neef van Obe Rienks. Hij is nr. 54 op de lijst 1811. Otte is op 22 april 1803 te Tjerkwerd getrouwd met Nieske Gerrits Yntema. En wordt genoemd op de website Idskje's Genealogie. Zie Atte Rienks Posthumus.

Nog meer Posthumus op Idskje's Genealogie.

Obe Rienks ging in 1792 op de boederij Ymswalde 13 wonen. De boederij is in 1852 afgebroken en weer herbouwd en wordt nog steeds door een familie Posthumus bewoond, vertelt Feike Mulder op zijn website www.tsjerkwert.nl met mooie zwart-witfoto's van de boerderij.

Zoek meer over Posthumus op www.tsjerkwert.nl.

Families uit de Genealogie van Walter Andreas GROEN
Informatie over Leendert Hendrik Posthumus (1893 - 1964), Nanning Posthumus ca 1745 - 1806 en families op Schiermonnikoog (Friesland), te vinden op de site van Walter Groen.

Nick Posthumus
Nick Posthumus mailde dat hij bezig is met stamboomonderzoek van de familie Posthumus uit Brielle en Nederlands Indië: ´Daar ben ik ver mee gevorderd. De Nederlands Indië lijn heb ik binnen enkele weken klaar.
Daarna volgt nog een speurtocht in Rotterdam en omstreken. Daarna ga ik verder terug naar Harlingen waar onze stamvader Arjen Arjens Posthumus (was zeeloodsschipper) als enig kind van Arjens Simons en Riemke Jans in 1809 (na de dood van zijn vader, om precies te zijn 5,5 maand) werd geboren. De familielijn gaat terug o.m. via het scheepstimmermansgilde tot eind 17e eeuw.`

Groet, Nick Posthumus (te Castricum)

Zie Arjen Posthumus bij Geneanet en
stamboom van Bob Coret

Zie Arjen Antonie op Posthumus-Kegge

Afstamming in rechte lijn Hein Posthumus.

Tjeerd Posthumus Kwartierstaat.

Frans Rohde's Home Page Anne Annes Posthumus Vogelzang.

Folkertsma genealogie Renze Renzes Posthumus (rechtsonderaan).

GENEALOGISCHE SITE ACHTKARSPELEN E.O. VAN MARTINUS JONGSMA
Kwartierstaat van Auke Posthumus.

Familie Gosses Posthumus, de Homepage van Diny Posthumus
Gosses / Hendrik / Steffen.

Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Kwartierstaat Wilkens 11 Aaltje Posthumus.

Stamboom Jacob Jacob Posthumus Jacob Jacob; en
Stamboom Klaas Ydes Posthumus Klaas Ydes
en waarom ze familie van elkaar werden door de stamboom Elgersma!

balk.gif

Vorige pagina: Stamboom De stamboom van Gerrit Hielkesz.
Volgende pagina's:
Rubriek Een leuke pagina met interessante berichten en verwijzingen naar andere websites
Bronnen Overzicht bronnen

balk.gif

 
  Heeft u ook interessante informatie over Posthumus of wilt u reageren op een van de onderwerpen stuur dan een e-mail naar:
Hans Posthumus.