advertenties

Bronnen
Inhoud pagina
Bronnen van de pagina's
-Citaten

-Inleiding

-Rome de stadstaat

-Sinds het begin van de jaartelling

-Keizer Postumus

-Het Rooms-Friese recht

-Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811

-Cicero


  Citaten over stambomen en stamboomonderzoek Citaten

1) Desiderius Erasmus Lof der zotheid. Vertaald door Harm-Jan van Dam.   Atheneum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 2001.
Bij zijn geboorte werd Erasmus 'Gerrit Gerritszoon' genoemd. Zie:

 • Desiderius Erasmus en
 • Desiderius Erasmus (1466-1536) (Originally Gerrit Gerritszoon)

  1a) Italo Svevo Bekentenissen van Zeno. Vertaald door Jenny Tuin. Uitgeverij Areopagus, ECI, Vianen 2000.

  2) Het citaat van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen stond op Familysearch.org, maar is inmiddels verdwenen.

  2a)Miguel de Cervantes Saavedra De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha Vertaald door Barber van de Pol, Amsterdam 2005, p. 165-166.

  2b)Voltaire Candide of het optimisme. Vertaald door Hans van Pinxteren, Atheneum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, vijfde druk 2012, p. 9.
  Over Voltaire (1694 - 1778)
  Humanistische Canon

  2c)Karl Marx De Achttiende Brumaire van Louis Bonaparte. Bron: Gijs Schreuders in "Ina-Brouwer-vervalst-CPN-geschiedenis", Volkskrant 9 oktober 2012.

  Inleiding De herkomst van de naam Posthumus

  3) De keizer als wetgever: Napoleon.org.

  4) Van Dale Nederlands woordenboek 1999.

  <5) Grande Larousse 1987.

  6) The Encyclopædia Brittannica 1911.

  7) Brockhaus enzyklopädie Wiesbaden 1966.

  8) Grote Winkler Prins Encyclopædie Amsterdam 1992.

  9) Woordenboek Latijn/Nederlands Amsterdam 1998, hoofdredacteur prof. dr. Harm Pinkster. Het woordenboek is gebaseerd op het PONS Global-wörterbuch Lateinisch-Deutsch, uitgegeven door Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung GmbH.

  10) Vreemde oorsprong The Tribune.

  11) Etruskisch Woordenboek.

  Rome de stadstaat Romeins familieleven

  12) De foto van het beeld van Romulus en Remus is overgenomen van de website library.thinkquest.org.

  13) De tekst is afkomstig van een niet meer bestaande website klassieke vertalingen

  14) Idem.

  15) Wikipedia Consuls van Rome

  16) De Katholieke Encyclopaedie Amsterdam/Antwerpen 1954.

  17) Van Klaske Dijkstra-Posthumus ontving ik een e-mail waarin ze vertelt:
  ´ ... dat in Bollendorf, Luxemburg op de grens met Duitsland een gedeelte van een Romeins Diana-standbeeld staat, alleen de sokkel met een (in 1997) tamelijk leesbaar opschrift, hetwelk de naam Q. Postumus vermeldt, daterend uit de 2e eeuw na Chr. Dit kwamen mijn man en ik toevalligerwijze tegen bij een vakantie.

  Bron afbeelding van de sokkel: Wikimedia Commons

  Meer informatie over het standbeeld:
  Eva-Maria Reuter Jagdlustige Tochter des Jupiter In de regionale krant: Trierischer Volksfreund, Magazin, 23 Juni 2001.

  18)Informatie ontvangen van de VVV van Bollendorf, Luxemburg.

  19) De wet van de twaalf tafels De wet van de twaalf tafels.

  20) Vermande Verzameling Nederlandse wetgeving 1999/2000. Koninklijke Vermande, Lelystad/Den Haag, 1999, vijftiende gewijzigde druk.

  21) J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw. Hilversum, Leeuwarden 1999, p. 32-33. Citaat opgenomen met toestemming van Uitgeverij Verloren BV.

 • Erasmus - Hans Holbein. Louvre
  Portret van Erasmus van Hans Holbein
  in het Louvre, Parijs
    Sinds het begin van de jaartelling Van Agrippa Postumus in Rome tot en met Chuck Posthumus in Holland Michigan (VS)

  22) Andrea Giardina, De wereld van de Romeinen, Amsterdam 1992.

  23) Vertaling van de pagina 'Beroemde mannen in Rome. Agrippa Postumus'. De pagina stond op de site www.woodberry.org. Als bron voor de tekst werd opgegeven: Simon Hornblower and Antony Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, (Oxford, New York: Oxford University Press, 1996), pp. 779-780.
  Wikipedia
  Marcus Vipsanius Agrippa Postumus.
  Landscape from the villa of Agrippa Postumus at Boscotrecase, nearby Pompeii - Naples Flickr.

  24) De geschiedenis van de muntsoort Antoninianus, Wikipedia: Antoninianus.
  Zie ook noot 37 en 38

  25) 'Blanche van Navarra was de eerste Baskische koningin. De tweede wordt, na de troonsbestijging van Willem-Alexander, Máxima.'
  "In de Baskische gemeenschap nemen sommigen het huwelijk van Máxima heel serieus. We krijgen de tweede Baskische koningin in de geschiedenis, zeggen zij. De eerste was Blanca de Navarra die rond 1200 regeerde." Ineke Holtwijk, Zorreguita´s zijn trots en superieur als Basken, in: De Volkskrant, 2 april 2001. Zie ook: Welke titels krijgt Máxima? in: De Volkskrant, 2 april 2001.
  Wikipedia:
  Theobald III van Champagne (13 mei 1179 – 24 mei 1201)

  26) Encyclopædia Britannica: John I king of France.

  27) Wikipedia: Ladislaus Postumus

  28) De afbeelding met bijbehorende tekst over Heinrich Posthumus is afkomstig van een vervallen pagina van de website van de stad Gera.
  Zie voor de genealogie van Heinrich I van Reuss zu Gera: www.gensdatapro.nl, Ons Koningshuis van Oranje Nassau, Persoonsbladen uit de kwartierstaat van Willem Alexander (10 generaties).

  Het protestantisme kent in haar religieuze muziek geen vaste begrafenisritus zoals de Katholieke kerk maar dat heeft componisten niet verhinderd om treurmuziek te schrijven op Bijbelse teksten. Het ‘Ein Deutsches Requiem’ van Johannes Brahms is een goed voorbeeld, net zoals de ‘Musikalische Exequien’ van Heinrich Schütz. Schütz componeerde in opdracht van Heinrich Posthumus Graf von Reuss, een heerser die zijn eigen stad Gera in Thuringen op handig diplomatische wijze uit de dertigjarige oorlog kon houden. Hij had dus wel wat geld over om zijn eigen begrafenis met pracht en praal te organiseren. Voor de gelegenheid werd Schütz opgedragen teksten op muziek te zetten die door de diepreligieuze Reuss voornamelijk uit het Nieuwe Testament geselecteerd werden.
  Heinrich Schütz Musikalische Exequien

  29) Vertaling Jan Jonk.

  30) Uit de Nederlandse Familienamen Databank op de website van het CBG Nederlandse Familienamenbank Voorheen Meertens Instituut.

  31) Zoekmachine United States Social Security Death Index: FamilySearch.

  32) Zoekmachine White Pages.

  33) Zie: De homepage van Wiebe en Catharina Soeten.

  34) Zie de passagierslijst van het zeilschip Doggerbank.

  35) De website van TRESOAR, Literatuurmuseum, archief en bibliotheek Fryslân

  36) Mark C. Ulberg. Zijn website Descendants of Yde Ulberg bestaat niet meer.

  36a) Richard H. Harms Vriesland (Michigan) Christian Reformed Church. De pagina bestaat niet meer. Richard H. Harms Papers Membership Records, 1857-1893

   
  Keizer Postumus Dr. W.A. van Es, de Romeinen in Nederland

  37) Dr. W.A. van Es, De Romeinen in Nederland. Fibula-van Dishoeck, Haarlem.
  Zie ook:

  38) Postumus' muntslag. Deze munten zijn ook in Friesland gevonden. Zie: Ds. J.J. Kalma, dr. J.J. Spahr van der Hoek en mr. K. de Vries, Geschiedenis van Friesland, p. 76/77, Leeuwarden 1980.
  Zie voor meer informatie over de munten van keizer Postumus o.a.:

  • Espana Postumo; zie ook de vervolgpagina. Spanje

  • USA Lawrence University in Aplleton, Wisconsin (VS) Postumus met bronvermelding. (U.S.A.)
   
    Het Rooms-Friese recht Historie van de rechtspraak in Friesland

  39) De tekst is overgenomen van een niet meer bestaande pagina op de website rechtspraak.nl: "Historie van de rechtspraak in Friesland". De tekst is aangepast aan de actualiteit overgenomen door Wikipedia: Recht in Friesland

  40) J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e euw. Hilversum, Leeuwarden 1999, pag. 11. Citaat opgenomen met toestemming van Uitgeverij Verloren BV.

  41) J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e euw. Hilversum, Leeuwarden 1999, pag. 12.

  42) Idem, pag. 72.

  43) Idem, pag. 46

  44) Het Regionaal Historisch Centrum voor Zeeland. De pagina is niet meer aanwezig op de website.

  45) J.E. Bazuin, Wezen van Workum Geschiedenis van het Stadsburgerweeshuis Sneek 1994. Uitgave van Stichting Stadsburgerweeshuis te Workum.

  46) J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e euw. Hilversum, Leeuwarden 1999, pag. 16. Hierbij is de noot geplaatsts: "P. Gerbenzon, Enkele nieuwe gegevens over de receptie van het Romeinse recht in Friesland, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1959, p. 145-147, p. 149.

  47) Inmiddels vervangen door Alle friezen.

   
    Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 De betekenis voor Friesland

  48) Vervallen

  49) Simon Schama. Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780/1813. Derde druk. Amsterdam 1989 p. 232.

  50) Idem p. 237.

  51) Idem p. 715-716.

  52) Idem p. 706.

  53) J.E. Bazuin, Wezen van Workum Geschiedenis van het Stadsburgerweeshuis. Sneek 1994 p. 46. Uitgave van Stichting Stadsburgerweeshuis te Workum.

  54) In het Paleis van St. Cloud, den 18 Augustus 1811: Decreet van 18 augustus 1811 Nemo Kennislink.

  55) CBG Familienamenbank

  56) CBG Familienamenbank Posthumus.

  Voorbeelden van naamsverwarring en verschil in schrijfwijze komen veel voor.
  Een typisch voorbeeld is Possemis. Het CBG schrijft hierover: 'De eigenaardige naam Possemis is waarschijnlijk een verbastering van het meer voorkomende Posthumus. De familie met deze naam heeft een stammoeder, genaamd Johanna Hillemans. Zij werd geboren in 1787 te Zierikzee en beviel in 1808 van een buitenechtelijke zoon, die Pieter Cake Possemis werd genoemd. Deze kwam als arbeider in Noordwolde Fr terecht.' Zie CBG familienamen.

  57) Vervallen

   
    Cicero Cicero

  60) Vertaling door Jan van Hout. In: Album Aelbrecht van Loo. UBL BPL 1753.

  61) Vervallen

  62) Oxford General Catalog. Cicero's Speech Pro Rabirio Postumo (translated by Mary Siani-Davies). De tekste geciteerde tekst staat niet meer op de website.

  63) Idem.

  64) Bryn Mawr Classical Review 2002.04.12 Review Cicero's Speech Pro Rabirio Postumo by Jerise Fogel.

  Terug naar de homepage

   
  Privacybeleid Donatie