advertenties


Nieuws
Posthumus in het nieuws


- Laatste nieuws
- Februari 2007
- Januari 2007
- 2006

LINKS

Archief Posthumus in het nieuws:
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
Bekende Nederlanders
 • Claire Posthumus
 • Geertje Posthumus-Zandstra
 • Hans Posthumus
 • N.W. Posthumus
 • W.H. Posthumus-van der Goot
 • Sita Posthumus


 •   Maart 2007

  Poppers wetenschapstheorie kan tunnelvisie voorkomen
  30 maart 2007, www.eindhovensdagblad.nl/opinie/
  door Rieks Holtkamp
  De Haagse verpleegster Lucia de B. is in juni 2004 veroordeeld tot levenslang met tbs, wegens moord op zeven patiënten en poging tot moord op drie patiënten.
  Maar inmiddels bestaat er gerede twijfel over de waarde van het wettig en overtuigend bewijs op basis waarvan de rechter Lucia de B. heeft veroordeeld. Naar aanleiding van die twijfels, onder meer verwoord in Ton Derksens 'Lucia de B, reconstructie van een rechterlijke dwaling', is de zaak voorgelegd aan de commissie Posthumus II, die een aantal elementen van de bewijsvoering nogmaals moet doorlichten.

  Het strafrechtelijk onderzoek en het proces tegen Lucia de B. is niet het enige voorbeeld van een justitiële dwaling in het recente verleden. De Puttense moordzaak en de Schiedamse Parkmoord zijn twee andere voorbeelden van strafprocessen waarvoor bewijsmateriaal op grond van een tunnelvisie werd verzameld om tot een sluitend bewijs te kunnen komen.

  Dat een dergelijke gang van zaken kan leiden tot onvoorstelbaar leed voor de 'verdachte' staat buiten kijf. Dat het ook uiterst bitter moet zijn voor de nabestaanden van het slachtoffer, staat evenmin ter discussie. Immers als de onterecht verdachte persoon eenmaal is veroordeeld, loopt de werkelijke verdachte nog vrij rond. Twijfels aan de rechtmatigheid van de veroordeling houden voor de nabestaanden het proces ook 'open', zodat de rouwverwerking extra bemoeilijkt zal worden.

  De politie is onder druk van schaarse geldmiddelen, een verontruste publieke opinie, die zich via de media ventileert, geneigd om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

  Daardoor is het risico om op grond van een eenzijdige visie bewijsmateriaal te verzamelen zeer groot, nog afgezien van psychologische factoren die ertoe kunnen leiden dat er in het onderzoeksteam een (wellicht begrijpelijke) vooringenomenheid jegens de verdachte ontstaat.

  In de praktijk zal dat betekenen dat er op grond van één bepaalde uitgangshypothese zoveel mogelijk bewijsmateriaal wordt gezocht om die hypothese zo sluitend mogelijk te maken. Daarbij is de kans groot dat bewijsmateriaal dat die hypothese tegenspreekt, óf over het hoofd wordt gezien, óf zelfs wordt geëlimineerd.

  Immers, zou serieus worden ingegaan op de consequenties waartoe een analyse van feitenmateriaal zou kunnen leiden dat strijdig is met de uitgangshypothese, dan zou dat tot gevolg kunnen hebben dat het onderzoek over een andere boeg gegooid moet worden, met alle tijdverlies van dien en verhoging van de kosten van het onderzoek.

  Maar in de wetenschapsfilosofie is sinds het werk van Karl R. Popper (1902-1994) genoegzaam bekend dat een theorie niet sterker wordt naarmate er meer 'bewijsmateriaal' voor wordt verzameld, maar naarmate de theorie de pogingen om haar te weerleggen vaker doorstaat.

  Dat maakt een theorie niet alleen waarschijnlijker, maar leidt er tevens toe dat er zeer bewust naar feitenmateriaal moet worden gezocht om de theorie te ontkrachten of te falsificeren, in de terminologie van Popper.

  Toegespitst op strafrechtelijk onderzoek zou dat ertoe moeten leiden dat aanwijzingen die de gangbare uitgangshypothese niét bevestigen juist extra kritisch moeten worden bekeken. Want kunnen die feiten niet leiden tot een andere hypothese die de eerste ontkracht, en ten gevolge waarvan op zoek moet worden gegaan naar een andere dader?

  Daarom zou het de voorkeur verdienen om in een rechercheteam ook ruimte te maken voor een of meer personen die het vergaarde bewijsmateriaal op deze wijze aan een kritische toetsing onderwerpen.

  Zo iemand, of zon groep, zou in de eerste plaats moeten voorkomen dat onwelgevallig - want niet in overeenstemming met de uitgangshypothese zijnd- feitenmateriaal wordt verdoezeld.

  In de tweede plaats zou deze groep nieuwe hypothesen moeten opstellen, die mogelijk de consequentie hebben dat het onderzoek over een andere boeg gegooid moet worden.

  Maar als dat de consequentie is, dan is die verre te prefereren boven de mogelijkheid van een gerechtelijke dwaling, met alle gevolgen van dien voor de onterecht veroordeelde en de nabestaanden van het slachtoffer die geen gelegenheid krijgen om hun rouwverwerking te voltooien.

  Het zou me overigens niet verbazen, als de wetenschapstheoretische uitgangspunten van Karl R. Popper ook in het geval van medische dwalingen een goed medicijn zouden kunnen zijn om deze dwalingen zoveel mogelijk te voorkomen. Net als juridische dwalingen zullen medische fouten nooit uit te sluiten zijn, maar je kunt wel alles proberen om het aantal terug te dringen.
  De auteur is redacteur van deze krant.


  Eleanor Posthumus
  Published in the Star Tribune on 3/29/2007, legacy.com/StarTribune/
  Posthumus, Eleanor 83, of Bay Lake/Deerwood, died March 28, 2007 at Hospice of the Valley, Phoenix, AZ. She and her husband, Warren, were at their winter residence in Fountain Hills, AZ. Eleanor suffered a stroke, which took her life. Services will be held at a later date. Arr. Koop Funeral Home, Crosby.
  Zie - teken het gastenboek / view - sign Guest Book: Obituaries


  Jaren dertig inspiratie voor Sint Bonifatiuspark
  27 maart 2007, www.leeuwarden.nl/live/
  Bron: gemeente Leeuwarden
  Met een paar kleine wijzigingen heeft de raad op 26 maart de welstandsrichtlijnen voor het Sint Bonifatiuspark vastgesteld. Op basis van deze richtlijnen kan projectontwikkelaar Slokker concrete plannen uitwerken voor de ontwikkeling van het voormalig MCL-noord terrein. De omringende jaren dertig woonbuurten vormen de inspiratiebronnen.

  Anne Zijlstra van de PvdA diende twee amendementen waarin werd voorgesteld de welstandscriteria aan te passen. Het eerste amendement betrof de twee geplande stadsvilla’s. De PvdA wil in de welstandsrichtlijnen vast laten leggen dat een evenwichtig, rustig en ingetogen beeld gewenst is. Voor de 36 woningen in plangebied De Terp stelde de PvdA in het tweede amendement een hedendaags ontwerp met verwijzingen naar de jaren dertig voor. Beide amendementen kregen brede steun en werden aangenomen.

  Sybren Posthumus (FNP) stelde voor om de hoogte en het bouwvolume van de stadsvilla’s fors te beperken. De overige partijen voelden hier echter weinig voor en steunden het amendement niet.


  Marcus Vipsanius Agrippa Postumus
  27 maart 2007, www.babylon.com/definition/
  Marcus Vipsanius Agrippa Postumus (12 v. Chr. – 14 na Chr.) ook bekend als Postumus Agrippa, was de derde en jongste zoon van Agrippa uit zijn derde huwelijk met Julia (dochter van Augustus). Hij werd kort na het overlijden van zijn vader geboren en kreeg zodoende de naam Postumus (in de betekenis van "de laatste": het Latijnse postumus is de overtreffende trap van posterus).
  Zie meer op Wikipedia.org...


  Don't bet on a GR casino
  Updated: March 27, 2007, www.woodtv.com/Global
  By RACHAEL RUIZ
  GRAND RAPIDS -- A casino in downtown Grand Rapids? That is now in play since businessman Peter Secchia resigned his membership in an anti-casino group and floated the idea.

  Former Lt. Governor Dick Posthumus, now in private business, fought against casinos. He said on the economic side, casinos "don't improve the economy."

  "Some argue gambling is not right morally, and to bring this here is not right," he continued. "Then there's the social issue. Many argue casinos take from those who are the poorest in society."

  24 Hour News 8 spoke again with Secchia, who said he'd be interested or would be willing to help someone spearhead a casino venture for Grand Rapids as a private-public partnership. But he hasn't pursued the idea, and firmly said he's not interested in being an investor.

  Casino opponents have not commented on the possibility of a Grand Rapids casino. But the Gun Lake Tribe, which plans a casino near Wayland, issued a statement Monday. They said if opponents don't fight a Grand Rapids casino with the same ferocity they opposed the Wayland casino, they should drop their suits against the Tribe.

  As for Posthumus? He said the idea of a downtown Grand Rapids casino "would not be very likely."


  Hungary sells all CO2 allowances on offer for EUR 0.88 per tonne
  Monday, 26, March 2007, www.portfolio.hu/
  The Hungarian government has auctioned off 1,177,500 European Union emission allowances (EUAs) at an auction on Monday. This was the country's second electronic auction of EUAs on the Climex Auction Platform. Buyers have been bidding a volume of 2.4 million EUAs and the total volume offered for sale was sold, for a price of EUR 0.88 per tonne.

  This previous EUA auction, co-ordinated by Vertis Environmental Finance, took place on 11 December 2006 and sold a total of 1.197 million EUAs for a price of EUR 7.42 per tonne.

  Another auction was planned for 29 March 2007. Since all allowances have been sold, this auction will not take place, Vertis said in a statement.

  All entities or individuals holding an account at an emissions trading registry of any of the EU member states were able to participate in the auction through one of the Climex Alliance partners. Comprised of regional partners throughout Europe, the Climex Alliance includes Vertis Environmental Finance, euets.com (based in Hungary), New Values (based in The Netherlands), SENDECO2 (based in Spain), STX Services (based in The Netherlands) and APX Group (based in the UK and the Netherlands).

  The Climex Spot platform was closed during the morning and was reopened in the afternoon, to give members the opportunity to immediately trade their acquired EUAs.

  “We are pleased that the internet-based EUA auction worked well also in the current slow market, because it proves the added value of auctioning," said Barna Baráth, CEO of Vertis Environmental Finance.

  “We hope that many more will follow recognising the benefits of a simple and transparent sales process," Baráth added.

  “We are very happy that Vertis has been able to bring more volume of the Hungarian Government to the market. It is an important milestone for the Climex Alliance and the Climex Platform helping us to secure the growth in members and increasing volumes," said Axel Posthumus, CEO of New Values.


  Door de ogen van de vrouw
  zaterdag 24 maart 2007, www.ad.nl/autowereld/
  Een op de drie auto’s wordt tegenwoordig door een vrouw gekocht. Vier vrouwelijke AD-lezers geven hun mening over acht nieuwe auto’s, die allemaal op de AutoRAI te bewonderen zijn.
  DE VIER VROUWEN
  Sheryl Limburg (22) uit Alpen aan den Rijn. Facilitair Adviseur. Rijdt zelf Mazda 6.
  Esther Wijzenbroek (41) uit Schiedam. Belastingadviseur. Rijdt zelf Nissan 350Z Cabrio.
  Guus Posthumus (71) uit Leusden. Gepensioneerd. Rijdt zelf Peugeot 307.
  Marjan van Garderen (35) uit Driebergen. Eigenaar kapsalon. Rijdt zelf VW Lupo.
  Lees verder in AD Autowereld


  GOP must win back full conservative coalition
  March 21, 2007, www.freep.com/
  BY DICK POSTHUMUS
  We've had six months to absorb the results of the 2006 election and all the evaluations of what happened. There are those who believe the country no longer has a majority of people with conservative views. There are those who think the Republican Party was too conservative, and others who think the Democrats had a better idea.
  This is the view of a simple farmer -- now also a manufacturer -- who spent 20 years in public service and loves this country and the state of Michigan.
  The majority of people, especially here in Michigan, still have a generally conservative view of the world. The proof? 1) The most conservative ballot initiative in Michigan was Proposal 2, the Michigan Civil Rights Initiative. Agree with it or not, it passed in November with a large majority; 2) Many of the new Democrats elected last fall are from the party's conservative wing.
  The liberals and the Democratic Party did not win because they had better ideas. They ran on two things: 1) nationally, on the idea that Republicans made a mess of the Iraq war, and 2) in Michigan and in the nation, they just ran against Republicans. Both were successful, but neither put forward a new vision.
  People were mad about the war, the lack of leadership in Congress and the corruption.
  But I think the most important mistake Republicans in Washington and in Michigan made was forgetting who we were. We became the majority because we represent a coalition of the working/middle class. The GOP coalition put together by President Ronald Reagan and others is made up of three groups: economic conservatives, the traditional Ford/Dole Republicans most interested in helping to grow business and creating jobs; social conservatives, emphasizing issues such as abortion, marriage, private education, family, etc.; and the cultural conservatives, the Reagan Democrats or blue-collar Republicans, most interested in tax cuts for their family, family issues and good jobs.
  Without all three groups, a majority is not possible. Republicans must lead, communicate and work on issues that are important to all three parts of the coalition.
  In the 2006 election, Republicans generally did well with economic conservatives and social conservatives. It was cultural conservatives (blue-collar, working families) they lost. The cultural conservatives didn't see the GOP as representing them anymore. In Washington, when the GOP talked about tax cuts, they talked primarily about capital gains and inheritance taxes. In Lansing, the GOP talked primarily about the Single Business Tax and personal property taxes. While these cuts are important economically, working families generally don't relate to them. As a result, Republicans were perceived (with the Democrats' help) as representing only the wealthy.
  Republicans must and can change this with a broader economic vision for Michigan. That is why I believe strongly that, for both economic reasons as well as political reasons, Michigan Republicans need to change their discussion on the economic/budget crises facing this state. Republicans and conservatives must first talk about the crises facing the families and working people of Michigan, not state government.
  Let the liberal Democrats defend government. Republicans must defend the citizens. They must make cutting property taxes, and even possibly income taxes for the families and the workers a part of the whole SBT discussion. They must lead with this economic vision along with cutting government.
  That is a vision that unites all of the Republican coalition, a large majority of Michigan, and is the basis for a vision for tomorrow.

  DICK POSTHUMUS was lieutenant governor of Michigan from 1999-2004, the state Senate majority leader from 1991-99, and the Republican candidate for governor in 2002. Write to him in care of the Free Press Editorial Page, 600 W. Fort St., Detroit 48226 or oped@freepress.com.


  Koor is idealen niet vergeten
  dinsdag 20 maart 2007, www.bndestem.nl/breda/
  door Anouck Storms
  BREDA - Ze stonden op de barricades tegen verschillende oorlogen, streden voor mensenrechten, een beter milieu, waren altijd maatschappijkritisch en wars van luxe en burgerlijkheid. Het Bredase protestkoor 'Tegen de Wind Mee' viert dit jaar het 30-jarig bestaan.

  De linkse maatschappijkritische houding is in de loop der jaren wel wat milder geworden. "De leden van het eerste uur komen uit de Bredase krakersbeweging, maar inmiddels zijn we die tijd wel ontgroeid. De meesten hebben kinderen en een fulltime baan. Sprongen we vroeger nog spontaan op de barricade, nu moeten we eerst onze agenda's trekken om een afspraak te maken", vertelt koorlid Nandl Posthumus.

  Toch vergeet het koor zijn idealen niet en laat het zo nu en dan nog van zich horen. Zo protesteerde het tegen de deelname van Nederland in de Irakoorlog en zong het vorig jaar tijdens het raadsdebat over de ontruiming van de Heilig-Hartkerk een eigen compositie. "Selçuk Akinci (mede-koorlid en fractievoorzitter van GroenLinks in Breda) en ik hebben dat lied samen geschreven. We wilden toen onze boosheid over deze brute ontruiming van de kerk uiten. Zeker omdat wij krakers een warm hart toedragen. Ook dit ging anders dan voorheen trouwens. Niet samen met een fles wijn erbij, maar via e-mail, want we hadden geen tijd om af te spreken", zegt Posthumus.

  Volgens Aloïs van de Wiel die sinds 1990 bij het koor zit is het 'Tegen de wind mee' van een strijdkoor een gezelligheidskoor geworden. "De leden komen nu bij wijze van spreken in hun confectiepak vanuit hun werk naar de repetities. ellenlange discussies tot in de vroege uurtjes voeren we niet vaak meer. De mensen komen toch voor de ontspanning en omdat het fijn is om samen te zingen. Vroeger stemden we over alles. Dat duurde en duurde dan maar. Zo wilden we op een gegeven moment een vereniging worden, omdat we dan subsidie konden aanvragen. Daar waren enkele koorleden echt laaiend over, dat vonden ze te institutioneel. Nu zou niemand zich daar nog druk om maken denk ik", zegt Van de Wiel. Het koor belicht in de liederen nog steeds maatschappelijke thema's. "We zingen veel over armoede, gezondheid, terrorisme en racisme. Onze eigen ervaringen klinken door. Inmiddels hebben velen te maken gehad met de dood van ouders of zelf ziektes overwonnen. Dat verandert je kijk op dingen", zegt Posthumus.

  'Tegen de wind mee' brengt naar aanleiding van het jubileum een cd en tekstenboek uit. Boek en cd zijn te koop voor ? 7,50 euro via 076-5229908.


  Geld voor opknappen streekeigen erven en boerderijen in Reestdal
  dinsdag 20 maart 2007, www.dvhn.nl/nieuws/noorden/drenthe/
  Bloemberg -
  Een streekeigen huis en erf in het Reestdal. Het is de kreet waarmee een serie organisaties en overheidsorganen de vertrutting van het beekdal op de grens van Drenthe en Overijssel wil tegengaan. Maar het blijft niet bij woorden. Deze week komt 400.000 euro beschikbaar voor het stijlvol opknappen van erf en huis.

  Projectleider Pieter Posthumus van de stichting Landschapsbeheer Drenthe reageert enthousiast. "De boerderijen en erven zijn zo bijzonder dat ze moeten harmoniëren met de omgeving", zegt hij. "Ze moeten als parels liggen in het landschap." Het probleem is dat nieuwe bewoners weinig rekening houden met het bijzondere karakter van het Reestdal. De kennis ontbreekt vaak.

  Dat gaat veranderen. Posthumus leidt een team van Landschapsbeheer Drenthe, Landschap Overijssel, werkgroep Boerenerven, Monumentenwacht Drenthe/Overijssel, Drents Plateau en Het Oversticht. Het team geeft deskundig advies en besteedt het geld. "Erven en behuizingen die worden opgeknapt moeten echt iets uitstralen naar de omgeving", illustreert hij. "Het worden voorbeeldprojecten die anderen moeten stimuleren ook aan de slag te gaan."
  Lees verder in Dagblad van het Noorden van woensdag, editie Drenthe


  Valse GGD-kaartenactie waarschuwt voor chlamydia-infectie
  dinsdag 20 maart 2007, www.omroepbrabant.nl/
  BREDA - De GGD in Breda is boos over een ansichtkaartenactie die waarschuwt voor een geslachtsziekte.
  Het gaat om een gratis kaart die via het horecacircuit wordt verspreid. Deze zogenoemde 'Boomerangkaart' meldt dat 'recentelijk een chlamydia-infectie is vastgesteld bij één van uw sociale contacten.'
  De 1 aprilgrap is niet goed gevallen bij de GGD in Breda. Mevrouw Postumus van de gezondheidsinstelling laat weten dat de organisatie namelijk op eenzelfde manier waarschuwt.
  Boomerang wil nog niet op de commotie reageren. Volgens de organisatie gaat het om een 1 aprilgrap en moet die nu nog niet toegelicht worden.


  Gebrek wordt van generatie op generatie doorgegeven
  ‘Armoede onvoldoende erkend’

  maandag, 19 maart 2007, Regio, www.frieschdagblad.nl/
  Leeuwarden - Politici hebben armoede onder de bevolking jarenlang op z’n beloop gelaten. Dat vindt D. Posthumus, voormalig directeur van het maatschappelijk werk in Fryslân. Diverse maatregelen hadden eerder genomen kunnen worden of intensiever kunnen worden ingezet. In Fryslân is landelijk gezien veel armoede. Een geschatte 18 procent van de Friezen leeft op het bestaansminimum.
  Posthumus sprak zaterdag op het symposium ‘Armoede en het effect op kinderen’ in Leeuwarden. Bij Friese gemeenten pleitte hij jarenlang voor meer geld voor zogeheten video home training. Maatschappelijk werk plaatst daarbij een camera in een huishouden met problemen, en bespreekt de beelden later met de opvoeders. Zo leren de opvoeders bijvoorbeeld inzien dat zij hun frustratie over armoede afreageren op de kinderen. Een effectieve methode, vindt Posthumus, maar ook een dure. En het heeft vooral een preventieve werking: je voorkomt dat kinderen de frustraties van de ouders overnemen en later in de problemen komen. Maar breed ingevoerd is de methode nooit. ,,Omdat de resultaten van preventie moeilijk meetbaar zijn, werd er maar mondjesmaat geld voor uitgetrokken.”
  Ook probeerde de oud-directeur schoolmaatschappelijk werk te introduceren in meer Friese gemeenten. In Drachten ging dat zeer moeizaam. Heerenveen overweegt de methode nog en Leeuwarden is er nooit aan begonnen. Wéér omdat het om een dure, preventieve maatregel gaat, denkt Posthumus. ,,Daar snap ik niks van. Je wilt er toch zo vroeg mogelijk bij zijn, nog voordat jongeren ontsporen?”
  Passieve Politici
  Ook andere sprekers hekelden politieke passiviteit. ,,Toen de bijstand werd ingevoerd, ging verantwoordelijk minister Klompé er van uit dat een huishouden ongeveer een derde van het inkomen aan woonkosten zou besteden. Van de uitkering moest dan ook nog een bloemetje op tafel kunnen”, zei T. Ansems lid van de Denktank Armoedebestrijding.
  ,,De praktijk is al lang anders. Vaste lasten slokken de helft en soms meer van een uitkering op, maar die standaard van 30 procent is nooit aangepast.” Om dat recht te trekken, zouden sociale uitkeringen volgens haar zeker 15 procent omhoog moeten.
  Er is in Nederland nooit veel onderzoek gedaan naar de effecten van armoede op kinderen. Volgens Ansems en hoogleraar gezinspedagogiek H. Schulze komt dat omdat de Rijksoverheid pas laat in - in 1997 - erkende dat er in Nederland nog echte armoede bestond, en geld beschikbaar stelde voor onderzoek.
  Volgens het Armoedebericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek leven in Nederland een zo’n 674.000 huishoudens in armoede. Posthumus schat dat ongeveer 65.000 daarvan in Fryslân wonen. Zogeheten stille armoede is niet meegeteld. Hulpverleners noemen iemand arm, als die zichzelf niet kan voorzien van eten, kleding en een dak boven het hoofd. In toenemende mate wordt ook uitsluiting van voorzieningen tot armoede gerekend. Een gezin dat geen internet, sport of verenigingen kan betalen, kan op minder manieren meedraaien in de samenleving.
  Geestelijke armoede
  De ergste vorm van armoede is volgens de sprekers niet materieel gebrek, maar ‘geestelijke armoede’. Posthumus: ,,Veel ouders van rond de Tweede Wereldoorlog waren materieel gezien arm. Maar ze lieten zich er niet onder krijgen.” Een deel van de huidige armen laat veel meer slachtoffergedrag zien, stelt hij. Kinderen lopen het risico dat gedrag over te nemen, met alle apathie en onverantwoordelijkheid van dien, zei hoogleraar Schulze. ,,Amerikaanse onderzoeken laten zien wat daarvan effect is: armoede wordt van generatie op generatie doorgegeven.”


  POSTVMVS (Marcus Cassianus Latinius)
  17 maart 2007
  born in an obscure village of Gaul, was, on account of his remarkable valour and other good qualities, appointed by Valerianus to be Praefect of Gaul, and guardian of its frontier against the Germans, whose incursions he also effectively repressed during the first years of Gallienus's reing. That prince had already entrusted to him the care of his son, Saloninus, a mark of confidence which he faithfully repaid, until the year 258, when he assumed the title of Augustus, and all the accustomed honours connected therewith.
  . . .
  Numiswiki


  Nieuw orgaan voor herziening strafzaken overbodig
  16 maart 2007, www.nrc.nl/krant/
  De Hoge Raad kan een strafzaak alleen herzien bij een nieuw feit. Dat criterium is wellicht te beperkt. Maar geen reden voor een nieuw orgaan, schrijft Harm Brouwer.
  . . .
  Ook stellen de auteurs dat het OM geneigd zou zijn om eigen fouten weg te poetsen. Als enig bewijs voor die stelling wordt het sepot genoemd in de strafzaken tegen de officier van justitie en de advocaat-generaal die de zaak van de Schiedammer parkmoord hebben behandeld. Verbluffend dat wetenschappers zo makkelijk een conclusie durven te trekken over een moeilijke juridische afweging die ze alleen van de buitenkant kennen. Bovendien gaan de vier (gemakshalve?) geheel voorbij aan het feit dat het OM door zelf de Commissie Posthumus en de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken in het leven te roepen, nadrukkelijk heeft aangetoond wel degelijk bereid te zijn publiekelijk de hand in eigen boezem te steken.
  . . .
  Lees het hele artikel op: nrc.nl


  Nieuw offensief De Hond in Deventer moordzaak
  anp | Gepubliceerd op 15 maart 2007, 16:35
  Laatst bijgewerkt op 15 maart 2007, 16:47
  AMSTERDAM - Met een paginagrote advertentie in een aantal dagbladen en een uitvoerig rapport op internet zet opiniepeiler Maurice de Hond een nieuwe stap in zijn verdediging van Ernest Louwes, de man die is veroordeeld in de Deventer moordzaak.
  De Hond leidde zijn nieuwe offensief donderdag in tijdens een persbijeenkomst in een hotel in Amsterdam. ,,Wie stopt dit Openbaar Ministerie?'' zo luidt de vraag bovenaan de dagbladadvertentie, bedoeld als oproep aan parlement en burgers.
  Volgens De Hond en een groep gelijkgestemde ,,verontruste burgers'' hebben de politie, het OM en het Nederlands Forensisch Instituut fout op fout gestapeld en is Louwes ten onrechte veroordeeld.
  Internet De Hond heeft een uitvoerig rapport over de Deventer moordzaak op internet gezet, op de site www.geenonschuldigenvast.nl. Hij vergelijkt deze rapportage, vervaardigd door zijns inziens deskundige burgers, met het rapport dat de commissie-Posthumus opmaakte over de Schiedammer parkmoord.
  De Hond maakte tevens bekend dat hij op 25 april voor de meervoudige strafkamer in Amsterdam moet verschijnen in verband met de smaadklacht die M. de J. tegen hem heeft ingediend. De J. is volgens De Hond de werkelijke dader in de Deventer moordzaak. De Hond heeft hem maandenlang publiekelijk beschuldigd.


  Prota neemt afscheid van Jan van Drie
  Donderdag 15 maart 2007, www.brabantsdagblad.nl/regios/oss/
  door Henk Verhagen
  Donderdag 15 maart 2007 - OSS - Twee voorzitters heeft de Osse regionale stichting tegen armoede gehad in haar 10-jarig bestaan: Monique Wolf (3 jaar) en dominee Jan van Drie (7 jaar). Beiden zijn 11 april aanwezig tijdens een jubileumavond waarop Van Drie afscheid neemt. "Misschien kunnen we dan meteen al een nieuwe voorzitter bekendmaken."

  Om de avond een feestelijk karakter te geven is Kees Posthumus uitgenodigd om een uitvoering te geven over armoede, toen en nu. Posthumus is opgeleid tot onderwijzer en studeerde vijf jaar theologie in Nijmegen en Utrecht. In 2002 begon hij een eigen bedrijf als verteller. Sindsdien gaf hij honderden voorstellingen in het hele land, in kerken en kroegen. Daarnaast werkt Posthumus als 'kerkjournalist'; hij is eindredacteur van Woord en Dienst, een opiniërend magazine voor de Protestantse Kerk in Nederland.
  Van Drie heeft zijn vertrek al een half jaar geleden aangekondigd. Hij zegt dat zich een kandidaat heeft aangediend als mogelijke opvolger maar noemt geen naam totdat de persoon in kwestie volmondig 'ja' heeft gezegd. De dominee blijft na zijn afscheid wel voorzitter van de Raad van Kerken. De jubileumavond heeft plaats in de Jozefkerk en begint om 20.00 uur.


  Lt. Governor Dick Posthumus... On Republicans & Conservatives
  March 15, 2007, migop.blogs.com

  What Happened to the Republican and Conservative Majority

  We now have had six months to absorb the results of the 2006 election. There have been many thoughts, evaluations, and analysis of what happened. There are those who believe the country no longer has a majority of people with conservative views. There are those who think the Republican Party was too conservative, and others who think the Democrats had a better idea.
  . . .
  Dick Posthumus
  Lt. Governor of Michigan 1999-2003
  Senate Majority Leader 1991-1999
  Lees het hele blog op: / read the whole blog on: "That's Saul, folks!" Michigan Republican Party Blog


  Strafkamer van Hoge Raad voldoet niet
  13 maart 2007, www.nrc.nl/opinie/
  Nodig is een nieuw orgaan voor herziening van strafzaken met ook niet-juristen
  De Hoge Raad blijkt niet geschikt om strafzaken te herzien. Dat kan alleen bij een novum, een nieuw gevonden feit. Daarbij blijven rechters uit de wind. Daarom pleiten Hans Crombag e.a. voor een nieuw herzieningsorgaan.
  . . .
  Er zijn echter zaken die juist als kenmerk hebben dat de rechters wel degelijk over alle relevante informatie konden beschikken, maar waarbij men zich afvraagt of zij wel goed hebben opgelet. Het novumcriterium neemt de lagere rechter op voorhand al in bescherming, en biedt derhalve geen oplossing voor zaken waarin de rechter die bescherming niet verdient. Een verontrustend aantal van zulke zaken heeft de laatste tijd de publiciteit gehaald. (Zie Dubieuze zaken van Crombag, Van Koppen en Wagenaar, 2006).

  Dat heeft ertoe geleid dat vorig jaar de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (de Posthumus II-commissie) is ingesteld om zulke zaken opnieuw te onderzoeken. Maar ook deze commissie is gehouden aan een aantal ongelukkige beperkingen. Ten eerste gaat het om een tijdelijke maatregel: eind van dit jaar zal de commissie worden opgeheven, zo is het voornemen. Het is lang niet zeker dat alle zaken die hernieuwde aandacht behoeven dan zullen zijn aangemeld.

  Maar belangrijker is dat het ook de Commissie Posthumus II verboden is om zich uit te laten over de rol van rechtbanken en gerechtshoven in de zaken die zij onderzoekt. Zij moet zich beperken tot onderzoek naar fouten die mogelijk door het Openbaar Ministerie zijn gemaakt, bijvoorbeeld door ontlastende bewijsmiddelen te verdonkeremanen of op andere wijze de rechter te misleiden. Dat biedt opnieuw geen soelaas in zaken waarin gerede twijfel mogelijk is of de rechter, met alle informatie in handen, de zaak wel juist heeft beoordeeld. Dat de Commissie Posthumus II zich niet mag uitlaten over de zorgvuldigheid van het werk van de rechters maakt dat het lang niet zeker is dat zij voor de thans aanhangige zaken tot herziening zal kunnen adviseren en de maatschappelijke onrust over die en soortgelijke zaken zal kunnen wegnemen. Er is iets anders nodig.
  . . .
  Lees het hele artikel op: nrc.nl


  Brummen massaal aan de schoonmaak
  09-03-2007, www.destentor.nl/zutphen/
  door Rudi Hofman
  BRUMMEN - De gemeente Brummen is na 5 april, in elk geval tijdelijk, een nagenoeg zwerfafvalvrije gemeente.
  Met ruim 1500 deelnemers lijkt de Brummense bijdrage aan de Nationale Schoonmaakdag immers bij voorbaat geslaagd. Onder de deelnemers bevinden zich alle veertien scholen in de gemeente, drie wijkraden en drie verenigingen.
  De Nationale Schoonmaakdag is op zaterdag 24 maart. Op verzoek van de scholen heeft de gemeente Brummen ermee ingestemd om de schoonmaakactie uit te smeren over de periode van 17 maart tot en met 5 april.
  De scholen vreesden dat anders veel leerlingen niet mee zouden kunnen doen, omdat zaterdag de dag is waarop veel kinderen sporten of een andersoortige vereniging bezoeken.
  Om te voorkomen dat de scholen in de kernen Brummen en Eerbeek in dezelfde 'vijver' zwerfvuil gaan vissen, heeft de gemeente in overleg met de scholen een duidelijke gebiedsverdeling gemaakt. De Julianaschool in Brummen is met 265 leerlingen de grootste deelnemer aan de schoonmaakactie.
  De drie wijkraden die hun medewerking hebben toegezegd zijn de wijkraden De Dorpskern en Zuid-West in Brummen en Leuvenheims Belang. De WBE (wildbeheereenheid) Brummen, de Lionsclub Zuid Oost Veluwe en de Sterre in Tonden gaan eveneens het zwerfafval te lijf.
  De gemeente Brummen is blij verrast door de grote belangstelling voor de Nationale Schoonmaakdag. Erik Posthumus van de afdeling beheer: ,,Het gaat ons vooral om het bewustzijnsproces. Als het een succes wordt - en daar lijkt het op - is een volgende stap het bekijken of we ook met z'n allen meer preventief te werk kunnen gaan. We hebben bijvoorbeeld lespakketten beschikbaar.''


  Geld te verdienen tijdens grote schoonmaakactie in Brummen
  09-03-2007, www.opurk.nl/
  door Rudi Hofman
  BRUMMEN - Voor iedereen die in de gemeente Brummen gaat meedoen aan de zwerfafvalactie valt er een leuk centje te verdienen
  De gemeente betaalt voor elke volle vuilniszak twee euro. "Het gaat wel om grote zakken hoor'', tempert Erik Posthumus van de afdeling beheer het reken-je-rijkgevoel dat wellicht bij sommigen leeft.

  Naast transparante vuilniszakken stelt de gemeente tal van andere zaken beschikbaar. Wat te denken van circa 750 prikstokken en vergelijkbare aantallen veiligheidshesjes en -handschoenen, maar ook zeeppompjes zodat de deelnemers hun handen kunnen wassen voordat zij zich te goed gaan doen aan (gratis) drank en versnaperingen komen voor rekening van de gemeente.

  Het college van B en W laat zich tijdens de schoonmaakperiode (17 maart tot en met 5 april) niet onbetuigd. Het streven is bij elke schoonmaakactie van bijvoorbeeld een school een lid van B en W van de partij te laten zijn, al is het alleen maar om de deelactie af te sluiten.

  Het is voor de eerste keer dat de gemeente Brummen de activiteiten in het kader van de Nationale Schoonmaakdag coördineert. De afgelopen jaren namen bijvoorbeeld de Sterre in Tonden, Leuvenheims Belang en de WBE Brummen op eigen initiatief al deel aan deze actie. De Sterre verzorgt op 17 maart de aftrap van de zwerfafvalactie in de gemeente Brummen. OBS Johanna Huiskamp in Eerbeek sluit op 5 april de actie af.


  Posthumus verrast door voorkeursstemmen
  donderdag 08 maart 2007, www.opurk.nl/
  Ondanks de ronduit bedroevende plaatselijke resultaten kon Jouke Posthumus woensdagavond nog enigszins tevreden zijn. Als provinciaal campagneleider van het CDA had hij vooral gekeken naar het grote plaatje en ondanks een klein verlies kon hij constateren dat de partij op dat toneel een factor van belang blijft.

  De plaatselijke pijn werd voor Posthumus verzacht door een positief persoonlijk resultaat. Als nummer negen haalde hij dik tweehonderd stemmen meer dan Roelof Oost, die op Urk de kar moest trekken voor het CDA. ,,Zoiets is leuk. Ik had dat niet verwacht. Eerlijk gezegd denk ik ook dat de naamsbekendheid hierin heeft meegespeeld.”

  Met acht zetels voor het CDA moet Posthumus hopen op deelname aan Gedeputeerde Staten. Als lijsttrekker Andries Greiner daarin terugkeert komt hij namelijk als tweede CDA-Urker in de staten, ervan uitgaande dat hem geen kandidaten met voorkeurstemmen voorbij gaan.


  † Postumus.ltd †
  Letter To Death

  7-3-2007, postumus-ltd.spaces.live.com/
  Yo no nací para amar.
  A mis dieciseis anhelaba tanto un amor que no llegó, siempre lo esperé, todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi como iban cambiando sus manera de vivir, todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo.
  . . .
  Lees todo: / Lees alle logs op: / read all the logs at: † Postumus.ltd †


  Aandacht voor verboden muziek
  05 - 03 - 2007, www.oneworld.nl/
  Auteur: Niels Erkens Bron: Wereldomroep
  Machthebbers worden niet altijd vrolijk van muziek. Af en toe belanden muzikanten daarom achter de tralies. De organisatie Freemuse wil bedreigde muzikanten wereldwijd beschermen.

  Afgelopen zaterdag was het zover. De eerste 'Internationale Dag van de Muziekvrijheid'. Deze eerste zaterdag van maart is bedoeld om aandacht te vragen voor het probleem van gecensureerde muziek, en om bedreigde muzikanten een hart onder de riem te steken.

  Harde cijfers over muziekcensuur zijn er niet. 'We weten wel dat het een wijd verspreid probleem is', zegt Bram Posthumus, de Nederlandse vertegenwoordiger van Freemuse. Deze internationale organisatie van muzikanten, journalisten en mensenrechtenactivisten steunt artiesten die vanwege hun werk problemen met de autoriteiten krijgen.

  Als voorbeeld van muziekcensuur noemt Posthumus Noord-Korea, waar de autoriteiten voorschrijven dat er alleen positieve muziek mag worden gemaakt. Of Afghanistan, waar de Taliban destijds niet alleen muziek, maar bijna alle uitingen van cultuur in de ban deden.

  On-Cubaans
  Ook in Cuba wordt censuur gepleegd. De zanger Gorki van de Cubaanse band Porno para Ricardo kwam vanwege zijn werk in de problemen. 'Cuba kennen we van salsa, rumba en bolero-muziek', zegt Posthumus. 'Maar de laatste jaren wordt er steeds meer rock, punk en rap gemaakt.' Muziek die volgens het regime van Fidel Castro on-Cubaans is.

  Bovendien zingt Gorki teksten als 'Ik zou graag in ze willen geloven, maar ik kan het niet meer', of 'Geen leugens meer, oude man'. Deze verwijzingen naar Castro schoten de 'oude man' totaal in het verkeerde keelgat. De zanger van Porno para Ricardo belandde in de gevangenis, en kwam pas weer vrij na internationale druk, onder andere van Freemuse.

  11 September
  Muziekcensuur komt overigens niet alleen in dictatoriale regimes voor. Posthumus wijst op de stemming die in de Verenigde Staten ontstond na de aanslagen van 11 september. Het bedrijf Clearchannel, destijds eigenaar van zo'n 1400 radiostations, stelde een lijst op van platen die maar beter niet meer konden worden gedraaid.

  Op die lijst stonden titels als 'Crash into me baby', of 'Great Balls of Fire', die zouden kunnen herinneren aan de vliegtuigen die in de Twin Towers vlogen. Maar ook nummers als 'Imagine', van John Lennon werden in de ban gedaan. Posthumus heeft geen idee waarom.

  Ook de Britse BBC kan er wat van. De omroep wilde in de jaren tachtig niet dat Ian Dury's 'Spasticus, Autisticus' op de radio werd gedraaid. De plaat zou beledigend zijn voor spastische mensen of autisten. Maar, zegt Posthumus, Dury zong over zichzelf. Als gevolg van polio in zijn jeugd werd hij spastisch.

  Nederlands akkefietje
  Nederlandse voorbeelden van verboden muziek zijn er maar weinig. Volgens Posthumus komt dat door de liberale traditie die Nederland hoog heeft te houden. Wel waarschuwt hij voor de tendens dat mensen zich steeds eerder ergens door beledigd voelen. Dat kan ook gevolgen hebben voor muziek waar een scherp randje aan zit.

  Na lang nadenken kan Posthumus één Nederlands akkefietje noemen: 'De burgemeester van Zandvoort heeft ooit geprobeerd om house te weren, omdat de luide muziek niet bij het imago van de badplaats zou passen.'


  The Point in Rancho Bernardo sold for $90 million
  05-03-2007, news.yahoo.com/s/sddt/
  The Point, a three-building office/R&D complex totaling 286,622 net leasable square feet at 16701, 16745 and 16765 West Bernardo Drive, San Diego 92127, has been sold for $90 million.

  The buyer was The Point Office Partners LLC, a joint venture between Cisterra Partners LLC and Prudential Real Estate Investors (PREI), c/o Hogan Guiney Dick LLP, 225 Broadway, Suite 1900, San Diego 92101.

  The seller of the property (assessor's parcel 678-252-12, 13 and 14) I & G The Point Inc., c/o LaSalle Investment Management Inc. Lynn LaChapelle, senior vice president and principal with Burnham Real Estate, along with Burnham's Bob Prendergast, Tom van Betten and Marc Posthumus, represented both the buyer and the seller in the transaction. The Burnham team will continue to handle leasing efforts for the project.

  The Point consists of two four-story office buildings of 93,699 square feet each, and a four-story, 100,092-square-foot office and R&D building.

  Current tenants include Sony, Salomon Smith Barney, First Franklin, SAIC (63,120 square feet) and Taylor Woodrow Homes.

  In early 1998, The Point, then the 100,000-square-foot building at 16701 and two vacant parcels totaling 9.8 acres, was sold for $16.24 million. In fall 1999, construction was completed on the two buildings at 16745 and 16765. In August 2005, I & G acquired The Point for $74.5 million.


  A Posthumus Happy Birthday
  Saturday, March 03, 2007, victoriataylor.blogspot.com/
  At this point it is also a belated Happy Birthday!

  I was just thinking about all the fun books I read as a kid. His books may have been the start of my quirky sense of humor. I'm not sure I've met anyone unable to quote a portion of Green Eggs and Ham. My kids enjoy that one, but Eve is especially fond of The Cat in The Hat. I loved The Eye Book. I can't count the number of times I've read Wacky Wednesday. What a great introduction for experimenting with words and ideas. I hope you all have fond memories of reading. Oh, The Thinks You Can Think... if only you try!
  Lees haar post op: / read her post at: Victoria Taylor.blogspot


  Mural offers kids a chance to share
  Article Last Updated: 03/02/2007 07:25:10 PM PST, www.dailynews.com/santaclarita/
  BY CONNIE LLANOS, Staff Writer
  NEWHALL - Krista Evans' long brown braids swished as she gently glided her purple-doused paintbrush across the 8-foot-high canvas.

  "Purple is my favorite color," said 7-year-old Krista, her huge smile revealing a missing front tooth. "This is the first time I ever get to paint a mural."

  Spina bifida, a neurological disability, keeps Krista in a brown, wooden wheelchair most of the time, but painting is one of the activities she can do with ease.

  Mark Kolodziejczyk, the father of a 15-year-old who suffers from Rett's syndrome, knows all about kids like Krista.

  He realized early on that art had a special place in his own daughter's physical therapy.

  That motivated him to start the Special Children's Arts Foundation, a nonprofit organization dedicated to bringing mural painting to special needs children as a means of integrating them into their communities.

  . . .
  Carol Posthumus, a special education teacher at Valley View, said that for many of her students, who are severely disabled and mostly nonverbal, the mural has been a huge treat.

  "One little girl was so excited as soon as we came in here she had her hand ready," Posthumus said.

  Having special needs children work as artists in such a large-scale project is designed to help them build relationships with their able-bodied counterparts.

  Posthumus said it's a two-way payoff.

  "It is wonderful to see the regular education children being so patient."
  . . .
  Lees het hele artikel op: / read the whole story at: LA Daily News


  'Evangelischen zetten toon in PKN'
  2 maart 2007, www.ikonrtv.nl/kerknieuws/
  De evangelische beweging bepaalt de agenda van de Protestantse Kerk in Nederland, constateert Kees Posthumus, hoofdredacteur van Woord & Dienst , een opinieblad voor de Protestantse Kerk.

  Steeds meer evangelische uitingsvormen hebben de afgelopen jaren hun weg naar de Protestantse Kerk gevonden, constateert Posthumus. "Doopgedachtenis, de dienst der bevrijding, evangelisch liedrepertoire en gebedsgroepen: als de evangelische beweging er niet over was begonnen, dan was het stil gebleven rond deze thema's. Nu moet de kerk zich er mee verstaan'', schrijft Posthumus.

  De hoofdredacteur schetst - in de toon van een column - een beeld van vergaande evangelisering. "Als je ooit gedoopt bent en je wilt als volwassene actief aan die doop herinnerd worden, volstaat een symbolisch druppeltje niet. Kopje onder, liefst in een bassin en achterover, zo willen 'de mensen' het. De Romeinen 6-ervaring. Zo niet, dan gaan 'ze' naar een evangelische gemeente. Er is keuze genoeg, op het evangelische erf bloeien duizend bloemen.''

  Hetzelfde geldt voor de liedkeuze. "Wie de orgeltonen niet meer kan horen en het Liedboek beu is, zoekt het heil bij een vlottere muzikale begeleiding en vrome meezingers.'' Volgens Posthumus voelt de gemiddelde protestantse gemeente "de adem'' van dit soort evangelische gemeenteleden in haar nek. "Hun dreigende vertrek noopt tot liturgische aanpassing en meer ruimte voor de Geest. Maar wie er al te veel aan toegeeft, krijgt mot met de gemeenteleden die niet zitten te wachten op happy-clappy en het dwingende appèl dat van de beweging uitgaat.''
  Bron: Nederlands Dagblad


  Buruma: weinigen onterecht in de cel
  1 maart 2007, www.nos.nl/nos/artikelen/
  Voorzitter Buruma van de commissie-Posthumus II concludeert dat het aantal meldingen van gerechtelijke dwalingen meevalt. In 2006 heeft de commissie 26 zaken bekeken;in drie zaken wordt nader onderzocht of er fouten zijn gemaakt.

  De commissie-Posthumus I heeft de gang van zaken rond de Schiedamse Parkmoord onderzocht. In die zaak werd een man onterecht veroordeeld door fouten van politie, justitie en rechterlijke macht.

  Rechtspsycholoog Crombag zegt in een reactie dat bij justitie en politie een gesloten cultuur heerst. Daardoor zijn niet alle zaken aangemeld. Agenten zouden bang zijn voor hun carrière.


  Aantal zaken ‘twijfelcommissie’ justitie valt mee
  Bijgewerkt 13:31 1 maart 2007
  Gepubliceerd 12:02 1 maart 2007, www.volkskrant.nl/binnenland/
  ANP DEN HAAG - Het loopt niet storm bij de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS). Het aantal zaken dat in het eerste jaar van haar bestaan werd voorgelegd aan de ‘twijfelcommissie’ van justitie is beperkt gebleven tot 26.
  Het leeuwendeel daarvan kwam ‘evident niet in aanmerking voor nader onderzoek’, zo schrijft de CEAS in haar eerste jaarverslag.
  Eerder werd al bekend dat in drie zaken wel is geadviseerd tot nader onderzoek. Het college van procureurs-generaal heeft die adviezen overgenomen. Het gaat om de zaken Hennie K, Ina Post en Lucia de B.
  Hennie K. werd veroordeeld tot acht jaar cel en tbs in een omvangrijke zedenzaak in Enschede. Ina Post maakte reeds vele malen vergeefs een gang naar de Hoge Raad met herzieningsverzoeken, die telkens werden afgewezen. Zij werd in de jaren tachtig veroordeeld wegens de moord (in 1987) op een bejaarde vrouw die zij verzorgde. De Haagse verpleegster Lucia de B. werd veroordeeld tot levenslang wegens de moord op zeven ziekenhuispatiënten en drie pogingen daartoe. In alle drie de zaken loopt het CEAS-onderzoek nog.
  Het aantal zaken ‘dat vragen oproept’, staat niet in verhouding tot de maatschappelijke onrust over mogelijk onterechte veroordelingen, zo merkt de commissie in het jaarverslag op. De CEAS is in het leven geroepen na het debâcle rond de Schiedammer parkmoord. In die zaak werd de verkeerde verdachte tot in hoogste instantie veroordeeld, na een grote reeks fouten van politie en justitie.
  De CEAS beschikt over een vaste toegangscommissie, die aangemelde zaken beoordeelt op geschiktheid voor nader onderzoek. Deze commissie bestaat uit de Nijmeegse strafrechtsgeleerde Ybo Buruma (voorzitter), de Haagse advocaat Mischa Wladimiroff en de Amsterdamse advocaat-generaal Frits Posthumus. Laatstgenoemde deed onderzoek naar de misstanden in de Schiedammer parkmoordzaak.
  De toegangscommissie adviseert het college van procureurs-generaal, die uiteindelijk besluit of een zaak nader moet worden onderzocht. Is dat het geval, dan wijst het college drie deskundige leden van de CEAS aan om zo'n zaak tegen het licht te houden. Hun bevindingen kunnen leiden tot een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad, dan wel zo'n verzoek ondersteunen. • Februari 2007
 • Januari 2007
 • 2006

  Google


  Archief Posthumus in het nieuws:
  - 2005
  - 2004
  - 2003
  - 2002
  - 2001
  - 2000
  - 1999
  Bekende Nederlanders

 • Claire Posthumus
 • Geertje Posthumus-Zandstra
 • Hans Posthumus
 • N.W. Posthumus
 • W.H. Posthumus-van der Goot
 • Sita Posthumus
 •  
         


  MoneyMiljonair het beste programma om op internet gratis geld te verdienen en vele Euro's te besparen!
  Meld je GRATIS aan en ontvang direct 1.25 Euro.