advertenties


Nieuws
Posthumus in het nieuws


- Laatste nieuws
- November 2007
- Oktober 2007
- September 2007
- Augustus 2007
- Juli 2007
- Juni 2007
- Mei 2007
- April 2007
- Maart 2007
- Februari 2007
- Januari 2007
- 2006

LINKSArchief Posthumus in het nieuws:
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
Bekende Nederlanders
 • Claire Posthumus
 • Geertje Posthumus-Zandstra
 • Hans Posthumus
 • N.W. Posthumus
 • W.H. Posthumus-van der Goot
 • Sita Posthumus


 • Laatste nieuws Antal
 • Laatste nieuws Aranka
 •   November 2007
  'Nodeloos uitstel zaak-Lucia de B.'
  zondag 25 november 2007, www.ad.nl/denhaag/

  Door JULIA BROOS
  DEN HAAG - Hans Crombag, rechtspsycholoog en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, verwijt procureur-generaal J.W. Fokkens van de Hoge Raad een ‘gebrek aan daadkracht’ in de zaak-Lucia de B.

  Fokkens liet vrijdag weten dat nog meer onderzoek noodzakelijk is, voordat hij kan beslissen of de strafzaak tegen de Haagse verpleegkundige die in 2004 tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld, heropend moet worden.

  Hans Crombag noemt dit ‘nodeloos uitstel met tragische gevolgen’ voor Lucia de B. ,,Het lijkt wel of de procureur-generaal niet weet welke kant hij op moet. Hij schuift het probleem voor zich uit,’’ aldus de hoogleraar wiens levenstaak het is om justitiële dwalingen te ontkrachten.

  De Haagse verpleegkundige zit bijna zes jaar vast voor de moord op zeven Haagse ziekenhuispatiënten. De commissie-Posthumus - in de volksmond ook wel bekend als de twijfelcommissie - die de rechtsgang van Lucia de B. uitgebreid onderzocht, adviseerde onlangs tot heropening van het strafproces.

  Het bureau van de procureur-generaal - het parket bij de Hoge Raad - meent dat het rapport van de commissie niet voldoende is voor een herziening. Heropening van een strafzaak die in hoger beroep is bekrachtigd, kan volgens de Hoge Raad alleen als sprake is van een novum; een nieuw feit dat nog niet bekend was tijdens de eerdere behandelingen.

  Hans Crombag vindt dat onbegrijpelijk. ,,Het bestaan van het rapport is een novum op zich. Als de rechters het al ten tijde van het strafproces in handen hadden gehad, was Lucia de B. naar alle waarschijnlijkheid meteen vrijgesproken.’’

  Het nieuwe onderzoek dat maanden in beslag zal nemen, moet onder meer uitwijzen of het laatste slachtoffertje van Lucia de B., de half jaar oude baby A., inderdaad vergiftigd is met het hartmedicijn digoxine. De meningen van deskundigen liepen en lopen daarover uiteen. De doodsoorzaak van A. is cruciaal, omdat het gerechthof meende in deze zaak het sterkste bewijs te hebben. Op basis daarvan werden andere moorden bewezen geacht.

  Crombag heeft ernstige twijfels of nieuw onderzoek meer duidelijkheid zal scheppen. ,,Alsof deskundigen het nu ineens wel allemaal eens worden. Dat kun je vergeten.’’


  Hoge Raad: meer onderzoek Lucia de B.
  23-11-2007, www.trouw.nl/laatstenieuws/

  (Novum) - De zaak Lucia de B. wordt nog niet heropend. De Hoge Raad laat nader onderzoeken of het Openbaar Ministerie een eis tot heropening van de zaak kan indienen. De Haagse verpleegster werd vorig jaar in hoger beroep tot levenslang veroordeeld voor de moord op zeven patiënten en drie pogingen tot moord. Ze heeft haar onschuld steeds volgehouden.
  Het OM had de Hoge Raad gevraagd of een rapport van de commissie-Posthumus II, die de gang van zaken tijdens het strafrechtelijke onderzoek heeft onderzocht, aanleiding is om te eisen dat de zaak wordt heropend. De Hoge Raad oordeelt vrijdag dat dit rapport onvoldoende grond biedt voor zo'n eis.

  Er was twijfel ontstaan over de vraag of er sprake was van digoxinevergiftiging in een van de sterfgevallen. De commissie-Posthumus II constateerde dat tussen minstens twee deskundigen verschil van inzicht bestaat over de vraag of kan worden vastgesteld dat een jonge patiënt, die werd verpleegd op de afdeling van het ziekenhuis waar De B. werkte, aan een digoxinevergiftiging is overleden. Een verschil van inzicht van deskundigen kan soms reden zijn een strafzaak te herzien en opdracht te geven tot een nieuw onderzoek. Aanvankelijk was iedereen het er over eens dat in dit geval sprake was van vergiftiging met digoxine.

  Het nieuwe onderzoek maakt, 'vermoedelijk binnen enkele maanden', duidelijk of sprake was van digoxinevergiftiging, stelt het hoogste rechtscollege. Zeker drie vooraanstaande deskundigen op het terrein van de forensische toxicologie worden betrokken bij het onderzoek. Het onderzoek richt zich niet op de individuele sterfgevallen en duurt vermoedelijk enkele maanden.

  De advocaat-generaal bij de Hoge Raad voert de regie over het onderzoek, en krijgt steun van het College van procureurs-generaal, dat een officier van justitie aanwijst. Deze kan ook opsporingsambtenaren inschakelen.


  ‘De breedste mfa van Nederland’ verrijst in Brabants dorp
  vrijdag 23 november 2007, www.bredeschool.nl/bredeschool/actueel/nieuws/

  Het Brabantse dorp Sint Anthonis krijgt na de zomervakantie – naar eigen zeggen - de breedste multifunctionele accommodatie van Nederland.
  “Een basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een sporthal, een jongerencentrum, een bibliotheek, muziekruimtes, een stichting voor verstandelijk gehandicapte kinderen (Kleur) en een dojo”, somt gemeentelijk woordvoerster Jeannette Posthumus op. “En dit alles is gekoppeld aan een gemeenschapsaccommodatie. We werken veel samen met externe partners, zoals de GGD, de Thuiszorg, het jongerenwerk en het schoolmaatschappelijkwerk. Bovendien zal binnen de Brede School een opvoedsteunpunt verrijzen in de vorm van een front office, met als back office het digitale systeem ‘Zorg voor jeugd’ waaraan de meeste in- en externe partners vastzitten.”
  De bouw van de multifunctionele accommodatie vordert intussen gestaag. De toekomstige partners doen al activiteiten samen om aan elkaar te wennen. "Verder bekijken we hoe we combinatiefuncties kunnen vormgeven en natuurlijk moet er een soort BredeSchoolcoördinator komen, die de taken van de projectgroep overneemt”, aldus Jeannette Posthumus. “Ik hoop dat alle gebruikers het gebouw halverwege 2008 kunnen betrekken."

  Klik hier voor een interview met Jeanette Posthumus.


  Performance Notes: Cymbeline
  Posted by emma,12-11-2007, judithsotherplace.blogspot.com/

  . . .
  * posthumus wears costumes from every world we see- britain, rome, wales. ends the play in clothes of wales, the civilized wilderness and home of the lost princes who are the pinnacle of nobility
  . . .
  * posthumus' vision done with mardi-gras stilit puppets with a rough, wooden feel...very arts festival. huge, somewhat awkward. looming, as the past? jove (daniel oresekes!) on a huge golden eagle from the ceiling, all shiny and somewhat ridiculous (not the easiest scene in shakespeare to pull off in a non-ludicrous mannor). square of light indicated prison cell, clever trick with the scroll
  Lees het hele artikel op: / read the whole article on:


  Coal to remain major energy source
  By Rob Kievit, 08-11-2007, www.nrc.nl/opinie/

  In its annual report, the International Energy Agency (IEA) investigates global energy trends. One of those trends is that the energy demands from India and China will grow. The report, entitled 'World Energy Outlook', also says that the spiralling cost of fossil fuels like oil will have little impact on consumption.

  Energy analyst Michael Lynch of the US-based think tank Strategic Energy and Economic Research Inc. explains some apparent contradictions in the report, and told RNW's Bram Posthumus that he does not entirely share the IEA views. For one thing, energy demand seems to be increasing more slowly than the IEA thinks, especially in Europe and the US. China's demand also continues to grow, but at a slower pace of about 6 percent this year, down from 10 percent.
  Lees het hele artikel op: / read the whole article on: Radio Netherlands Worldwide


  Hof zelf meldt het gebruik van statistiek
  Gepubliceerd: 6 november 2007 00:00 | Gewijzigd: 7 november 2007 12:17, www.nrc.nl/opinie/

  In zijn artikel ‘Statistiek doet er nu niet meer toe’ (Opiniepagina, 5 november) legt prof. Elffers mij het loze argument in de mond dat statistiek bij het gerechtshof gebruikt is omdat het „niet anders kan dan dat de rechters zich door waarschijnlijkheidsargumenten hebben laten beïnvloeden”. Hij weet dat dit een onjuiste voorstelling van zaken is want we hebben hier een aantal keren over gecorrespondeerd. Aan de bewijsconstructie van het hof zelf kun je zien dat het hof wel degelijk waarschijnlijkheidsargumenten hanteert. In overweging 11.13 wijst het hof erop hoezeer het tegen de verdachte pleit dat „de verdachte in die korte periode (2 jaar) bij zoveel overlijdensgevallen en levensbedreigende incidenten (7) betrokken is”. Dit bewijs heeft alleen kracht door het impliciete, achterliggende waarschijnlijkheidsargument: het is zeer onwaarschijnlijk dat iemand bij toeval tijdens zijn diensten zoveel incidenten meemaakt. De kans daarop is door Elffers berekend als 1 op 9.000.000. Aan het hof legde Elffers de situatie als volgt uit: die coïncidentie van Lucia’s diensten en incidenten kan geen toeval zijn!

  Elffers heeft het hof er ook op gewezen dat je hieruit niet direct mag afleiden dat Lucia de moordenares is. Voordat je die conclusie trekt, moet je nog eerst enige alternatieve verklaringen uit de weg ruimen, bijvoorbeeld dat er ook iemand anders bij al die incidenten was. Na overweging 11.13 zie je het hof keurig het rijtje alternatieve verklaringen aflopen dat Elffers in zijn rapport heeft aangereikt. Het hof is er zo mee klaar. De conclusie is: Lucia moet de moordenares zijn. De gehanteerde argumentatie is dus een waarschijnlijkheidsargumentatie, en ze komt rechtstreeks van Elffers.

  Het is overigens een misvatting dat het hof in het arrest beweert dat het geen statistiek heeft gebruikt. Het hof schrijft zelf in de inhouds­indicatie op internet: „Er is geen statistisch bewijs in de vorm van toevalsberekeningen gebruikt.” Dat is juist, het hof hanteert een statistisch argument en is zich daar ook bewust van. Het hof vervolgt namelijk zijn inhoudsindicatie met precies het hierboven genoemde waarschijnlijkheidargument: „Wel is voor het bewijs van belang geacht dat de in het JKZ gepleegde delicten een betrekkelijk korte periode bestrijken en de meeste delicten voornamelijk op een gewone verpleegafdeling hebben plaatsgevonden en hiervoor geen verklaring is gevonden.” Maar hoewel het hof een statistisch argument gebruikt, gebruikt het daarbij geen toevalsberekeningen. Die heeft het aan Elffers overgelaten, en als we de verzamelde hoogleraren statistiek mogen geloven, dan had het hof dat beter niet kunnen doen.

  Prof.dr. Ton Derksen

  indiener van zaak Lucia de B. bij de commissie-Posthumus II


  onderzoek naar Lucia de B. / Iedereen is bang voor zijn hachje
  03-11-2007, www.trouw.nl/deverdieping/overigeartikelen/

  Wouter Bax
  Het onderzoek naar Lucia de B., de verpleegkundige die levenslang kreeg wegens moord op tien patiënten en poging tot moord op drie anderen, staat onder vuur. De schuldvraag lijkt niet langer Lucia de B. te betreffen, maar meer wie fouten heeft gemaakt in het proces. Iedereen voelt zich aangevallen.

  Of de speurders die nu wel of niet hadden, het woord ’tunnelvisie’ zal ze in de zaak tegen Lucia de B. altijd achtervolgen. En dat terwijl de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) het woord deze week zorgvuldig meed.

  Lucia de B. zit inmiddels bijna zes jaar in de gevangenis. In maart vorig jaar werd ze getroffen door een hersenbloeding, waardoor ze half verlamd is geraakt. Volgens haar verwanten heeft ze last van depressiviteit en ontleent ze wat schaars levensgeluk aan het verzorgen van plantjes. Maar afgelopen week liet ze via haar advocaat Stijn Franken weten dat ze om haar vrijlating verzoekt. De reden is het advies van de CEAS dat het strafonderzoek mankementen vertoont. ’Alternatieve scenario’s’ zouden onvoldoende zijn onderzocht en er zou te weinig rekening zijn gehouden met het feit dat de vele gehoorde deskundigen sterk met elkaar van mening verschilden over de achtergronden van de sterfgevallen van de baby’s, kleine kinderen en hoogbejaarden die aan Lucia de B. worden toegeschreven.

  Sommigen loven de zelfreflectie die het Openbaar Ministerie met dit advies aan de dag legt, want de CEAS is een orgaan onder de vleugels van het OM zelf. Maar volgens anderen illustreert het advies van de CEAS de schier onmogelijke positie waarin het OM zich in deze zaak heeft gewrongen. Rechtspsycholoog Peter van Koppen kan een ironische ondertoon in zijn stem slechts met moeite onderdrukken als hij zegt: „Op zichzelf heeft de CEAS het keurig gedaan. Haar grote valkuil is dat ze het niet over de rechterlijke uitspraak mag hebben. Ze mag zich alleen bemoeien met haar eigen werk en dat van de politie. Daar gaat ze heel elegant mee om.”

  Die ’elegantie’ zit ’m volgens hem in de omfloerste, maar daarom niet minder duidelijke boodschap van het advies. „Als je tussen de regels van het advies door leest, vindt de commissie óók dat er een tunnelvisie was, alleen: dat woord komt in het hele rapport niet voor”, zegt Van Koppen. „Ze vermijdt de term, maar duidt er in andere bewoordingen minstens zeven keer op, bijvoorbeeld door te spreken van ’alternatieve scenario’s’ die niet in overweging zijn genomen. Volgens mij heet dat gewoon een tunnelvisie.”

  Het OM heeft het dus fout gedaan, en dan in het bijzonder de betreffende officier van justitie. Maar als het onderzoek onvolledig was, zoals wordt gesuggereerd, heeft dan ook advocaat Stijn Franken geen kansen laten liggen? De deskundigen die zich uitspraken over de dood van een van de slachtoffers faalden kennelijk óók, want zij spraken elkaar tegen. Ten slotte lieten ook de rechters zich in de luren leggen, want zij achtten een strafdossier volledig terwijl nu blijkt dat de speurders nog veel meer hadden moeten doen om de waarheid te achterhalen.

  Zo bezien lijken mensen gigantische fouten te hebben gemaakt. NRC Handelsblad weet dat zelfs al zeker. „De rechter (was) onvoldoende kritisch en de schuldigverklaring vermoedelijk onjuist”, schreef de krant deze week. Joep Verburg, president van het Haagse gerechtshof, reageerde als door een wesp gestoken. Met een ingezonden brief ging hij donderdag uitvoerig in op de zaak, om te bewijzen dat de rechters bij de veroordeling van Lucia de B. wel degelijk zorgvuldig te werk zijn gegaan.

  De actie van Verburg is hoogst uitzonderlijk. Vanouds stelt de rechterlijke macht zich uiterst terughoudend op, beducht als ze is om haar onafhankelijkheid te verliezen. Daar komt bij dat de CEAS uitvoerig heeft benadrukt dat het haar ging om het werk van het OM en de politie, en niét dat van de rechters. Verburg reageerde dus niet op het advies van de CEAS, maar op het artikel dat een journalist daarover had geschreven. Kennelijk voelde hij zich persoonlijk aangesproken.

  Volgens de organisatiedeskundige Martin Hetebrij is dat precies het probleem van deze zaak, en overigens ook van andere strafzaken die veel maatschappelijke en politieke aandacht trekken. „De zaak-Lucia de B. is tot in het extreme gepolitiseerd”, zegt Hetebrij. „Het gaat lang niet alleen om de vraag of Lucia de B. schuldig is of niet. Alle partijen trekken zich hun rol ook heel persoonlijk aan. Met de hete adem van de publieke opinie in de nek beperken ze zich niet simpelweg tot hun rol van officier van justitie, advocaat, deskundige of rechter. De suggestie dat het strafproces gebrekkig is verlopen, wekt bij hen de behoefte om zich te verdedigen, om een andere partij de schuld te geven. Terwijl er misschien helemaal geen schuld is.”

  De zaak tegen Lucia de B. begon met de indruk dat op de vier ziekenhuisafdelingen waar zij tussen 1997 en 2001 werkte, zich buitengewoon veel sterfgevallen voordeden als zij dienst had. De concrete aanleiding voor haar collega’s om de noodklok te luiden was de dood van de zes maanden oude baby Amber, die een giftige stof had binnengekregen zonder dat artsen iets hadden voorgeschreven wat ook maar bij die stof in de buurt kwam. Eerst was er dus een dader, pas later kwamen er de slachtoffers bij. „Dat is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar”, zegt Peter van Koppen. „Het begon met: ’wij vertrouwen Lucia de B. niet’. Het OM heeft alle informatie die het kreeg vervolgens geïnterpreteerd onder de stelling dat Lucia de B. een moordenaar is. Vervolgens maakte ook het Hof er een potje van: het ging selectief shoppen in de feiten.”

  Dan is de vraag waarom het OM dat deed. Volgens Hetebrij is het hoogst onwaarschijnlijk dat de leden van het OM collectief precies dezelfde kant op keken. „Als je dit alleen karakteriseert als een tunnelvisie, doe je deze mensen tekort”, zegt hij. Hij vermoedt dat er binnen het OM meer dan genoeg mensen zijn geweest die andere scenario’s in overweging wilden nemen. Maar naarmate het onderzoek vorderde en het aantal betrokken partijen groeide werd het steeds moeilijker om de koers te wijzigen. „Vergelijk het maar met een project in een bedrijf”, zegt Hetebrij. „Je stopt er miljoenen euro’s en gigantisch veel energie in, en dan blijkt halverwege dat het al die moeite niet waard is. De kans dat het project gewoon doorgaat is dan toch levensgroot, want iedereen is bang om de vinger op de zere plek te leggen. De kans dat je de zwartepiet krijgt toegespeeld is veel te groot.”

  Dat bedoelt Hetebrij met ’politiseren’. Het strafproces rond Lucia de B. draait niet alleen meer om het achterhalen van de waarheid, maar ook om de ’politieke’ positie van de mensen die het uitvoeren. In zoverre is hij het met Van Koppen eens. „Er was de hypothese dat zij de schuld heeft. Daarna konden mensen nog wel gaan twijfelen, maar wee degene die het hardop zegt. Die heeft grote kans om de schuld te krijgen. Maar zo bezien kun je niet beweren dat er een tunnelvisie was, wel dat er een verdedigingsmechanisme op gang kwam. Iedereen vreest voor zijn hachje.”

  Dat is een echte tragedie, vindt Hetebrij, want de partijen worden gedwongen in een rol die ze helemaal niet willen. Eigenlijk willen ze ’gewoon’ hun werk doen als officier, advocaat, deskundige of rechter. Hoewel, daar valt volgens Van Koppen nog wel wat af te dingen, met name binnen het OM. Daar zijn de hiërarchie en de kadaverdiscipline volgens hem zo ver toegenomen, dat er van de autonomie van de officier van justitie nog maar bitter weinig over is. Formeel mag hij in het strafproces alles doen wat hij persoonlijk nodig vindt, maar, zegt Van Koppen, „in het OM kijkt iedereen nu naar boven. De officier van justitie kijkt naar de hoofdofficier, en die kijkt naar de procureur-generaal, en die kijkt naar de minister van justitie. Zo blijft er van die autonomie niets over.”

  Velen binnen het OM lijken bang te zijn geworden om voor eigen rekening beslissingen te nemen, en het CEAS-advies maakt dat er niet gemakkelijker op. De CEAS is deel van het OM. Als officieren publiekelijk door hun eigen organisatie aan de schandpaal kunnen worden genageld, hoe zullen ze ooit nog tot een zelfstandige koers zijn te bewegen? „Hun probleem is”, zegt Hetebrij, „dat ze wel de macht hebben gekregen om zelfstandig op te treden, maar dat ze niet meer de onafhankelijkheid hebben die daarbij nodig is. Overheidsorganisaties zijn daar gevoelig voor. De politiek krijgt eerst greep op de top, en sijpelt dan langzaam door naar beneden.”

  Hoe meer partijen er bij zo’n proces zijn betrokken, hoe ingewikkelder het bovendien wordt, zo blijkt ook in de zaak tegen Lucia de B. Deze week kwam er opnieuw een groep mensen bij die zich persoonlijk aangevallen voelde, namelijk zo’n tachtig deskundigen op het gebied van statistiek. Zij vinden het statistische deel van het bewijs niet overtuigend en dienden een petitie in tot herziening van de zaak. „Zij voelen zich als professionals kennelijk aangetast in hun beroepseer en vinden dat de in het onderzoek betrokken statisticus zijn werk niet goed heeft gedaan”, zegt Hetebrij. „Misschien hebben ze daarin inhoudelijk wel gelijk, maar de keerzijde is dat een gevecht in hun beroepsgroep de rechtbank binnenkomt. En de statisticus die de kritiek treft, is nu helemaal kapotgemaakt. Zo krijgt opnieuw iemand de schuld, terwijl hij waarschijnlijk gewoon zijn werk deed.”

  Valt er nog wel iets te repareren, nu elke partij in de zaak rond Lucia de B. aangeschoten wild is? Volgens Hetebrij is het nooit te laat. „De procureur-generaal bij de Hoge Raad, die het advies van de CEAS al of niet moet uitvoeren, en staatssecretaris van justitie Nebahat Albayrak, die is verzocht om herziening van de zaak, moeten hun best doen om mensen in te zetten die het spel met stijl kunnen spelen. Geen straatvechters dus, maar mensen die met een zekere rust reageren en zich bewust zijn dat het spel hen niet persoonlijk raakt. Wat erg zou helpen, is ophouden met vragen wie de schuld heeft van de fouten in het strafproces. Dat is lastig, want de gedachte dat er geen schuld is, is voor vele mensen maar moeilijk te verdragen. Kijk maar naar de Schiphol-brand: de vraag over de oorzaak werd overschaduwd door de vraag wie de schuld had.”

  Dat klinkt als een pleidooi voor het herstel van de aloude ongenaakbaarheid van het OM, advocaten, deskundigen en rechters. Voordat media, politici en anderen zich ingrijpend met hen gingen bemoeien, konden zij zich zonder veel problemen op hun eigen deel van de zaak concentreren, zonder zich veel gelegen te laten liggen aan wat andere partijen daarvan vonden. Maar een dergelijke ’bastioncultuur’ is volgens Hetebrij voorgoed verleden tijd. „Er is geen ontkomen meer aan”, zegt hij. „Je kunt niet alléén advocaat, officier of rechter meer zijn, je moét je verhouden tot je omgeving en dus leren het politieke spel te spelen.”

  Hoe moet het nu verder met de zaak Lucia de B.? Van Koppen, overtuigd van de gebreken in het onderzoek, vreest het ergste. „Ik zie geen novum”, zegt hij, „geen nieuwe feiten die aanleiding geven tot herziening van de zaak. Er is alleen de constatering dat deskundigen het niet met elkaar eens zijn, maar dat vindt de Hoge Raad geen grond.” Strikt genomen zou het OM achterover kunnen leunen, want de veroordeling van Lucia de B. in 2001 hield stand tot in hoger beroep. Maar gezien de grote publieke druk op de zaak kan Van Koppen zich dat niet voorstellen. „Hij neemt vast snel een beslissing.”

  Blijft de vraag of het aanzien van de strafrechtspleging schade heeft opgelopen. „Ach, wat is schade”, zegt Van Koppen. „Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat zaken als dit geen barst uitmaken voor het vertrouwen van de burger in de rechterlijke macht. In Nederland is dat vertrouwen namelijk zeer groot. Misschien kun je zeggen dat de nabestaanden nog de meeste schade lijden. Hun is aangepraat dat ze het slachtoffer zijn van een misdaad, terwijl hun geliefden misschien welgewoon een natuurlijke dood zijn gestorven.”

  Rest het lot van Lucia de B. Het advies van de CEAS heeft haar nieuwe hoop gegeven, zo blijkt uit haar verzoek tot onmiddellijke vrijlating, maar haar toekomst lijkt af te hangen van méér dan een koele afweging van de feiten. „Het is niet anders”, zegt Hetebrij. „Vrouwe Justitia heeft geen blinddoek meer om.”

  Links

 • NOS-journaal
 • NRC-artikel
 • Rapport Lucia de B.


 • LINKS
  Oktober 2007
 • Don't worry By kim posthumus

  September 2007
 • Share your Posthumus Videos Dailymotion
 • Imogen marries Posthumus for love, but love goes asunder partially out of the machinations of the evil queen but also due to the lies of Iachimo who convinces Posthumus that Cymbeline, like all women, are unchaste.
  Cymbeline THINK, Posthumus, think!

  Augustus 2007
 • Split down the middle by Bram Posthumus
 • A peace party in Ivory Coast by Bram Posthumus
 • Travian World Analyzer Speler Postumus
 • Richard Posthumus

  Juni 2007
 • Classic_NFL_on_CBS_Group · The Posthumus Free Zone
 • the laurene posthumus
 • Jan "Dikkedolly" Posthumus In mij vrije tijd doe ik niks, dus ik deet nog al weinig, want ik heb niet veel maar vrije tijd heb ik genoeg. Gevolg ----> Ikke siteje maken, OLE, najah, dit is dus de uitkomst, althans voorlopig.
 • Epitola Posthumus "I'm in my own little world. Please leave me there."
  Archief nieuws
 • Oktober 2007
 • September 2007
 • Augustus 2007
 • Juli 2007
 • Juni 2007
 • Mei 2007
 • April 2007
 • Maart 2007
 • Februari 2007
 • Januari 2007
 • 2006

  Google


  Vervolg Archief Posthumus in het nieuws:
  - 2005
  - 2004
  - 2003
  - 2002
  - 2001
  - 2000
  - 1999
  Bekende Nederlanders

 • Claire Posthumus
 • Geertje Posthumus-Zandstra
 • Hans Posthumus
 • N.W. Posthumus
 • W.H. Posthumus-van der Goot
 • Sita Posthumus
 •  
         


  MoneyMiljonair het beste programma om op internet gratis geld te verdienen en vele Euro's te besparen!
  Meld je GRATIS aan en ontvang direct 1.25 Euro.