De stamboom van Gerrit Hielkes

Inhoud pagina
Stamboom
- Makkum

- Workum

- Scheveningen, Den Haag

- Delft, Rijswijk (Z-H)

- Leiden, Leiderdorp

- Volkstelling

- Schema afstamming in rechte lijn

Overzicht stamboompagina's
De stamboom van Gerrit Hielkes, gedoopt 17 april 1745 te Makkum, overleden 9 november 1778 te Makkum.

 • Eerste en tweede generatie Posthumus in mijn stamboom.

 • Derde generatie, kinderen van Gerrit Posthumus en Jantje Iebsdr.

 • Vierde generatie, kleinkinderen van Gerrit Posthumus en Jantje Iebsdr.

 • Vijfde generatie, kinderen van generatie 4.

 • Stamboom Kop Agnes Posthumus trouwde met Martinus Kop.

 • Zesde generatie, kinderen van generatie 5, o.a. mijn opa Johannes Posthumus die trouwde met Maria Magdalena Thonies.
 • De stamboom van mijn oma Maria Magdalena (Marie) Thonies, geboren 15 juli 1888 te 's-Hertogenbosch, overleden 3 mei 1947 te Den Haag.

 • De voorouders van Maria Magdalena (Marie) Thonies gehuwd met Johan Posthumus.

 • Vervolg van de stamboom Thonies via Jean Vial en Maria Catharina Draat.
 • De stamboom van het geslacht Stol, die begint met mijn moeder Johanna Hillegonda (Jo) Stol, geboren 18 januari 1919 te Leiderdorp, overleden in 2012 te Den Haag.

  De stamboom van mijn oma Gijsberta Cornelia (Berta) Tuijthoff, geboren 30 oktober 1890 te Leiderdorp, overleden 27 januari 1962 te Den Haag.

 • Hij begint met haar oudste zuster Johanna Tuithof gehuwd met Johannes Arnoldus van Kuijeren.

 • De stamboom van hun kinderen van Kuijeren.

 • De stamboom van een andere zuster van mijn oma, Mijntje Tuijthoff gehuwd met Theodorus Overdijk.
 •   Inleiding

  Makkum
  De stamboom is opgedragen aan Gerrit Hielkes uit Makkum. Hij overleed voor de geboorte van zijn zoon Gerrit, die bij zijn doop in de R.K. Kerk van Makkum in het doopregister de toevoeging Posthumus (geboren na de dood van zijn vader) achter zijn naam kreeg staan.

  Gerrit Hielkes is vernoemd naar zijn grootvader van moederskant. Zijn ouders zijn Hielke Sioers [128] en Hinke Gerrits [129]. Gerrit Hielkes wordt verliefd en trouwt 11 januari 1767 in de R.K. Kerk te Makkum met Ybeltje Pieters. Ybeltje komt uit Workum. Na de geboorte van hun zoon Gerrit verhuizen ze naar Workum.
  De naam Gerrit blijft steeds terugkeren in de stamboom. Later soms vervangen door Gerardus. De laatste
  Gerrit Posthumus in Workum wordt daar zelfs wethouder en plaatsvervangend burgemeester.

  Workum

  De familienaam Posthumus werd al gebruikt toen Gerrit Gerrits in 1808 namens Hendr. Haantjes een aangifte van overlijden deed.

  DECLARATOIR van Aangeving van Lijken aan den Gequalificeerden van Schepenen der Stad Workum
  Ik Ondergetekende G G Posthumus als belastigde van Hendr. Haantjes wonende onder Workum, geve bij deze kennis, en zulks ter voldoening aan het 24. Art. der Ordonnantie op het recht van Successie, alomme binnen het Koningrijk Holland in te vorderen, bij HUN HOOG MOGENDEN geärresteerd den 4den October 1805, dat Overleden is Mijn Dochter Sietske Hendriks den 20 Aug: 1808, oud 6 Maanden, gewoond hebbende te Workum, ongehuwd.
  WORKUM, den 22 Aug: 1808, Ondertekening G: Posthumus 1 )


  declaratoir  Leeuwarder Courant

  advertentie


  In de Leeuwarder Courant van 6 april 1810 staat deze advertentie voor de verhuur van twee Zathe en Landen, alle greidlanden, gelegen onder Workum groot 152 Pondematen en 121 Pondematen, bewoond door Leendert Tjallings en Gerrit Posthumus.2 )

  Register van familienamen
  Op 23 december 1811 ging Gerrit Gerrits, zoon van Gerrit Hielkes en Ybeltje Pieters, naar de Mairie Workum in Friesland en liet zich daar als eerste in het register van familienamen 3 ) inschrijven met de naam Posthumus.


  akte

  Eerste blad
  Register
  der declaratien van de Hoofden der Familien, ter voldoening aan het Keizerlijk decreet van den 18 Augustus 1811 voor de Gemeente
  Workum
  Dit register, bestaande uit tweehonderd en dertien bladen, is ge...eerd en geparapheerd door ons ondergeschreven President van het Tribunaal der eerste instantie, zitting houdende te Sneek den 5 December 1800 en elf
  J.F.M. Herbell President. 4 )


  Voor ons MAIRE der Gemeente van Workum, Canton Hindelopen, Arrondisfement Sneek, Departement Vrieslandt, gecompareerd zijnde Gerrit Gerrits wonende te Workum, heeft verklaard, dat hij aanneemt de naam van Posthumus voor familie-naam. dat hij heeft het volgende getal Zonen en dochters te weten Hijlke oud acht jaren Yep oud zes jaren Lijsbert oud drie jaren Gerret oud 14 weken en heeft dezer met ons vertekend de drie en twintigste december 1811
  Gerrijt Gerrijts Posthumus
  C.A. Everts


  Ruim honderd jaar blijven er nazaten van Gerrijt Gerrijts in Workum wonen en werken. Als laatste Posthumus in Workum overlijdt Gerrit Posthumus op 23 mei 1936, oud 76 jaar en ongehuwd. Wopke Posthumus trouwt 20 oktober 1904 te Amsterdam. Jantje Posthumus trouwt op 22 augustus 1906 in Delft.

  Scheveningen, Den Haag
  Na 1913 is mijn tak van de stamboom in de randstad terechtgekomen.
  Scheveningen blijkt een goede vervanger voor Workum, mijn grootvader vestigt zich daar als ondernemer evenals zijn zuster Sietske met haar man Steffen van der Pal.
  Alle kinderen van mijn opa en oma worden daar geboren, maar blijven daar niet. Opa en oma verhuizen naar Den Haag, hun dochter Hermien emigreert naar Australië.

  Delft, Rijswijk (Z-H)
  Jantje Posthumus trouwt met Johannes Pieter van Willigen. Jantje overlijdt in Delft op 15 januari 1912. Nog geen vijf maanden later, op 7 juni 1912, overlijdt in Workum haar 9 maanden oude zoon Anthonius Gerrit Stefanus van Willigen. Ze hebben nog twee kinderen Juliana Theresia Maria van Willigen en Cornelis Gerrit Anthonie van Willigen.
  Op 26 februari 1912 komt Tjitske Posthumus naar Delft om voor de kinderen te zorgen. De ouders van Jantje en Tjitske, Gerrit en Jitske, besluiten ook te verhuizen. Op 22 mei 1913 vertrekken ze van Workum naar Delft, vanwaar ze vijf maanden later alweer vertrokken zijn naar Rijswijk (Z-H). Ze overlijden later in Den Haag. Ook Tjitske en haar neef Cornelis van Willigen vertrekken tijdelijk naar Rijswijk, en gaan na een omweg via Delft, in 1914 in Den Haag wonen.

  Leiden, Leiderdorp
  Leiden en Leiderdorp blijken voor de stamboom een vruchtbare leverancier. Mijn grootmoeder Marie Thonies heeft er gewoond en mijn grootvader Hermanus Stol is er geboren. In Leiderdorp zijn mijn grootmoeder Berta Tuijthoff en mijn moeder Jo Stol geboren. Zie de pagina's met stambomen van Thonies, het geslacht Stol en Tuijthoff.

  Volkstelling
  Bij de volkstelling van 31 mei 1947 zijn in Den Haag (Zuid-Holland) 47 mensen met de naam Posthumus geteld.
  Dit zijn o.a.
  Johannes Posthumus (opa van de beheerder van deze site), zijn zusters Tjitske en Sietske, en 4 van zijn kinderen: Herman, Gerrit, Hermien en Julius.
  Hij staat samen met zijn ouders en zusters op de foto op de homepage.

  Schema afstamming in rechte lijn
  De kwartierstaat vervolgt per generatie op volgende stamboompagina's.

  Generatie 1
  Gerrit Hielkes (Hijlkes, Hilkes) [64]
  Gedoopt 17 april 1745 te Makkum
  Overleden 9 november 1778 te Makkum
  Gehuwd 11-01-1767 in de R.K. Kerk te Makkum, Friesland met:
  Jebbeltje Pijtters (Ybeltje Pieters) [65]
  Generatie 2
  Ze kregen een zoon:
  Gerrit Posthumus [32]
  Gedoopt 12 november 1778 in de R.K. Kerk te Makkum
  Overleden te Workum 16 april 1827
  Beroep: stoelwinder
  Gehuwd 10-01-1802 in de R.K. Kerk te Workum met:
  Jantje Iebsdr. [33]
  Overleden na 1827
  Generatie 3
  Kinderen uit hun huwelijk:
  Hylke, Yep, Lysbert Gerrits, Gerrit Gerrits, Lijsbert, Ybeltje en Geertje
  Yep Posthumus [16]
  Gedoopt in Workum op 03-08-1805 in de R.K. Kerk
  Beroep: werkman
  Overleden 13-12-1880 te Workum
  Gehuwd met Sijtske Zandstra [17]
  Geboren 13-08-1809 te Wolsum
  Overleden 05-11-1888 te Workum
  Generatie 4
  Kinderen uit hun huwelijk: Gerrit Yebs en Gerrit
  Gerrit Posthumus [8]
  Geboren 12-06-1843 te Workum
  Overleden 29-08-1916 te Den Haag
  Begraven op de begraafplaats St. Petrus Banden te Den Haag
  Beroep: zeilmaker
  Gehuwd 11 juni 1871 te Workum met:
  Jitske Kok [9]
  Geboren 31-05-1847 te Woudsend
  Overleden 19-02-1917 te Den Haag
  Begraven op de begraafplaats St. Petrus Banden te Den Haag

  Gerrit en Jitske
  Fotograaf: C.J.L. Vermeulen, Toussaintkade 11, Den Haag.
  22 mei 1913 vertrekken ze naar Delft.
  Hun kinderen zijn:

  Generatie 5
  Sietske, Angenietje, Tjitske, Johannes, Jantje en Johannes
  Johannes Posthumus [4]
  Geboren 23-05-1883 te Workum
  Overleden 10 juni 1968 te Den Haag
  Zie verder op de pagina generatie 5.
  Gehuwd 26 augustus 1914 te Den Haag met:
  Maria Magdalena Thonies (Marie) [5]
  Geboren 15 juli 1888 te ´s-Hertogenbosch
  Overleden 3 mei 1947 te Den Haag
  Generatie 6
  Hun kinderen zijn: Johannes (Joop), Gerrit, Herman, Julius en Hermina

  Tot zover mijn afkomst in rechte lijn van vaderskant.

  De informatie op deze pagina is afkomstig van de gemeente Workum, het Rijksarchief in Friesland, het Gemeentearchief Delft, Stadsbibliotheek ´s-Hertogenbosch, het Centraal Bureau voor Genealogie, FamilySearch, de heer Jan Ph. Stol, de heer G. Scarpa, de heer C. Janmaat en de heer A. Vogelzang.
  De foto´s zijn uit het archief Hans Posthumus

  Noten
  1. DECLARATOIR van Aangeving van Lijken 1808, nr. 101 (museum Warkums Erfskip)
  2. Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant
  3. Aktes naamsaanneming 1811 gefotografeerd (Tresoar)
  4. HERBELL, Johann Fredrik Mauritz; * Rees (D) 1752 - + Sneek 25-1-1819 (Rechter in 1811)

  Volgende stamboompagina
  Derde generatie, kinderen van Gerrit Posthumus en Jantje Iebsdr.

   
  advertenties

  Privacybeleid Donatie