Vervolg 'De stamboom van Gerrit Hielkes'. Generatie 4

Inhoud pagina generatie 4
- Hylke Posthumus en Tietske Durks Mous

- Hylke Posthumus en Jetske Jans Krul

- Yep Posthumus en Sijtske Zandstra

- Gerrit Gerrits Posthumus en Grietje Andries de Boer

- Dwarsnoord, Workum

Overzicht stamboompagina's
De stamboom van Gerrit Hielkes, gedoopt 17 april 1745 te Makkum, overleden 9 november 1778 te Makkum.

 • Eerste en tweede generatie Posthumus in mijn stamboom.

 • Derde generatie, kinderen van Gerrit Posthumus en Jantje Iebsdr.

 • Vierde generatie, kleinkinderen van Gerrit Posthumus en Jantje Iebsdr.

 • Vijfde generatie, kinderen van generatie 4.

 • Stamboom Kop Agnes Posthumus trouwde met Martinus Kop.

 • Zesde generatie, kinderen van generatie 5, o.a. mijn opa Johannes Posthumus die trouwde met Maria Magdalena Thonies.

 • De stamboom van mijn oma Maria Magdalena (Marie) Thonies, geboren 15 juli 1888 te 's-Hertogenbosch, overleden 3 mei 1947 te Den Haag.

 • De voorouders van Maria Magdalena (Marie) Thonies gehuwd met Johan Posthumus.

 • Vervolg van de stamboom Thonies via Jean Vial en Maria Catharina Draat.
 • De stamboom van het geslacht Stol, die begint met mijn moeder Johanna Hillegonda (Jo) Stol, geboren 18 januari 1919 te Leiderdorp, overleden in 2012 te Den Haag.

  De stamboom van mijn oma Gijsberta Cornelia (Berta) Tuijthoff, geboren 30 oktober 1890 te Leiderdorp, overleden 27 januari 1962 te Den Haag.

 • Hij begint met haar oudste zuster Johanna Tuithof gehuwd met Johannes Arnoldus van Kuijeren.

 • De stamboom van hun kinderen van Kuijeren.

 • De stamboom van een andere zuster van mijn oma, Mijntje Tuijthoff gehuwd met Theodorus Overdijk.
 •  
  Generatie 4
  1) I Kinderen van Hylke Posthumus en Tietske Durks Mous.
  Antje Posthumus
  Geboren 27 februari 1826 te Workum
  Overleden 24 september 1826 te Workum
   
  Antje Posthumus
  Geboren 3 februari 1827 te Workum
  Overleden 28 augustus 1903 te Bolsward
  Bidprentje Antje Hielkes Posthumus
  Gehuwd 15 mei 1859 te Bolsward met:
  Johannes Hyltjes Hollander
  Jantje Posthumus
  Geboren 24 april 1828 te Gaasterland
   
  Gerrit Posthumus
  Geboren 14 mei 1830 te Workum
  Overleden 17 mei 1832 te Workum
   
  Durkje Posthumus
  Geboren 18 augustus 1830 te Workum
  Gehuwd 21 oktober 1860 te Bolsward met: Jan Hieltjes Hollander
  Jantje Hielkes Posthumus
  Geboren 21 april 1836 te Workum
  Overleden 13 december 1853 te Workum
  Gerrit Posthumus
  Geboren 10 december 1838 te Workum
  Overleden 9 maart 1839 te Workum
   

  1) II Kind van Hylke Posthumus en Jetske Jans Krul.
  Gerrit Posthumus
  Geboren 25 oktober 1845 te Workum
  Overleden 17 februari 1917 te Amsterdam
  Beroep: schoenmaker
  Gehuwd 24 mei 1874 te Workum met:
  Maria Bruinsma
  Geboren 1 september 1850 te Scharnegoutum
  Overleden 22 november 1893 te Amsterdam
  Kinderen uit hun huwelijk:
  Hielke, Wopke, Jetze, Theodorus, Alphonsus Gerardus en Gerardus Hendricus (generatie 5)

  2) Kinderen van Yep Posthumus en Sijtske Zandstra:
  Gerrit Yebs Posthumus, overleden 12 november 1840, oud 9 maanden  
  Levenloos kind, geboren 1 november 1841  
  Gerrit Posthumus [8]
  Geboren 12-06-1843 te Workum
  Overleden 29-08-1916 te Den Haag
  Begraven op de begraafplaats St. Petrus Banden te Den Haag
  Beroep: zeilmaker

  Bidprentje Gerrit Posthumus
  Gehuwd 11 juni 1871 te Workum met:
  Jitske Kok [9]
  Geboren 31-05-1847 te Woudsend
  Overleden 19-02-1917 te Den Haag
  Begraven op de begraafplaats St. Petrus Banden te Den Haag

  Gerrit en Jitske
  Fotograaf: C.J.L. Vermeulen, Toussaintkade 11, Den Haag.
  22 mei 1913 vertrekken ze naar Delft.
  Hun kinderen zijn:

  Gerrit Posthumus en Jitske Kok krijgen 6 kinderen:
  Sietske, Angenietje, Tjitske, Johannes, Jantje en Johannes (generatie 5)
  Yep Posthumus en Sijtske Zandstra krijgen nog een tweeling.
  Anne Posthumus
  Geboren 5 april 1846 te Workum
  Overleden 10 april 1846 te Workum
   
  Tjitske Posthumus
  Geboren 5 april 1846 te Workum
  Overleden 20 augustus 1846 te Workum
   

  3) Kinderen van Gerrit Gerrits Posthumus en Grietje Andries de Boer:
  Jantje Posthumus
  Geboren 1 april 1854 te Workum Overleden 31 mei 1934, oud 80 jaar, ongehuwd.
  Documentatie over haar naam Johanna bij haar overlijden op Jantje
  Jerkje Posthumus
  Geboren 6 maart 1856 te Workum
  Overleden 21 mei 1927 te Workum
  Bidprentje Jerkje Posthumus
  Gehuwd 7 november 1891 te Workum met:
  Hendrikus van der Meulen
  Geboren 24 september 1851 te Workum
  Hun kinderen zijn:
  Aleida Johanna van der Meulen, geboren 2 maart 1893
  Gerardus Aloysius van der Meulen, geboren 21 juni 1894
  Petrus van der Meulen, geboren 20 augustus 1895
  Jacobus van der Meulen, geboren 4 mei 1897
  Gerrit Gerrits Posthumus
  Geboren 9 juli 1859 te Workum
  Overleden 23 mei 1936 te Workum, oud 76 jaar, ongehuwd.
  Beroep: zeilmaker.
  Bidprentje Gerrit Gerrits Posthumus

  Hij heeft een zeilmakerij en taanderij aan de Dwarsnoord 42 in Workum. Zie de advertentie hiernaast. 1 )
  In vermoedelijk Workumer Krant, rond 1970, onder de kop 'Verdwenen winkeltjes in Workum' schreef F. M. van der Zee uit Sneek o.a.
  'Kent u ze nog al die winkeltjes? Vaak huis aan huis, die dunkt me niet veel anders opleverden, dan dat de winkelier de artikelen die ze zelf gebruikten, voor inkoopprijs hadden. Zal ik u eens een rij opnoemen?
  De ,Worckumer peerdestal' snoepwinkel van Lammert Zalmstra. Om de hoek van ,De Zwaan' T. Banning; daarnaast bakker Droge, een gulle vriendelijke man die ons de pepernoten in onze wantjes telde. De bakkerij bestaat nog.'

  En 'Kruidenierswinkels: dames Pijlgroms; Steffen en Sytske van der Pol; Bernardus Voets; Teake Deinum, die ook nog een veevoederhandel had.'
  Steffen en Sytske van der Pol zijn: Sietske Posthumus, geboren 02-04-1872 te Workum en 6 augustus 1904 te Workum gehuwd met Steffen van der Pal, zie Sietske.
  Verderop in het stuk schrijft van der Zee: 'Nemen we nu de kleine kant van Algraburren, daar was de grossierderij van Hero Visser, met als werknemer de ijverige Frank Tiesma. Dan de touwhandel annex zeilmakerij van Posthumus, waar het altijd zo heerlijk rook naar de taanderij en men touw, vishaken, hengels, snoeren en ook produkten uit de tuin o.a. soepgroente verkocht.'
  Andries Vogelzang
  2 ) weet zich [maart 2005] 'uit mijn jeugd (ik ben geboren in 1927)' te herinneren:
  '... dat zij aan de zuidzijde dus (de lytse kant) woonden. Zij hadden in hun woonhuis 'n klein winkeltje ingericht waar het altijd heerlijk rook naar taan, pek en touwwerk. Als kleine jongen kochten we daar in het voorjaar 'n bamboehengel, want die hadden ze in voorraad van klein tot groot. Ook snoeren en dobbers en niet te vergeten vishaakjes in allerlei maten waren er verkrijgbaar.
  Hun hoofdvak was eigenlijk de zeilmakerij en ook de zeiltanerij. Ik herinner me nog het aan het water gelegen grasveldje waarop de grote taanketels waren gebouwd. Er stond vlakbij ook 'n vaste hoge mast met allerlei katrollen. Hieraan werden de pas getaande nieuwe of gebruikte zeilen omhoog gehezen om af te koelen en te drogen.
  Wat betreft de genoemde Gerrit Posthumus, weet ik me nog te herinneren, dat hij gemeenteraadslid was voor de RK Staatspartij (de latere KVP). Later was hij ook wethouder en zelfs bij afwezigheid van de burgemeester locoburgemeester. Hij was 'n lange reeks van jaren lid van het RK Kerkbestuur.
  Hij was ook mede oprichter van onze RK begrafenisvereniging Fonds Naastenliefde, die thans meen ik haar 100 jarig bestaan heeft gevierd. Hij was meer dan 40 jaar de accurate penningmeester van deze vereniging.
  Hij bezat meerdere woningen die aan de achterzijde van zijn woning waren gelegen. Deze werden aan de arbeidersklasse verhuurd. De hoofdwoning en de bijgebouwen, voor zover zij nog bestaan, zijn via ene ongehuwde dame ene Aaltje van der Meulen vererfd aan de familie Andries van der Meulen, die timmerman en aannemer was.'
  Tot zover Andries Vogelzang.
  Twee huidige bestuurders van de RK Begrafenisvereniging Naastenliefde in Workum wonen ook aan het Dwarsnoard.

  Waarvan acte!

  Als Andries het over 'zij' heeft bedoeld hij Gerrit en Jantje Posthumus, broer en zuster, die samen de zeilmakerij dreven. In twee notariŽle akten van 18 Augustus 1902 maken zij hun testament. Die van 'Gerrit Gerrits Posthumus, Lid van den Raad der gemeente Workum en zeilmaker, wonende te Workum' luidt: 'Ik benoem tot eenigen en algeheele erfgenaam van mijne nalatenschap, niets daarvan uitgezonderd en in vollen eigendom, mijn zuster Jantje Gerrits Posthumus, zonder beroep, wonende te Workum.' 'Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Workum op heden den achttienden Augustus des jaars een duizend negen honderd twee, des namiddags omstreeks half negen uur, in tegenwoordigheid van Simon Suwijn, notarisklerk en Hidde Annes de Jong, kleermaker, beide wonende te Workum, als getuigen ten deze uitdrukkelijk geroepen, zijnde meerderjarige mannen en ingezetenen van dit koninkrijk, beide aan mij notaris bekend.' De notaris is Cornelis Tjebbes. Gerrit overleeft zijn zuster Jantje.
  In 1903 koopt hij van Siene Jacobs Dijkstra, timmerman en metselaar, wonende te Workum, 'Eene Burgerhuizinge met erf te Workum, in wijk A, het huis plaatselijk geteekend nommer 4, bekend ten kadaster Gemeente Workum Sectie A nommer 2918 huis, erf, schuur, groot drie aren negentig centiaren.'
  28 October 1915 is Gerrit weer bij notaris Cornelis Tjebbes voor de verkoop van 'Eene Wooning met steeg en erf aan het Dwarsnoord te Workum, bekend ten kadaster Gemeente Workum Sectie A nommer 2342 schuur en erf, groot een are vijfenvijftig centiaren.'
  'Ö voor eene koopsom van zeshonderd gulden Ö'
  'De hoed, noed en risico gaan op den kooper over dadelijk na de perfectie van deze acte.'
  De comparanten zijn: 'Gerrit Gerrits Posthumus, Wethouder van de Gemeente Workum en zeilmaker, wonende te Workum Verkooper ter eene en Andreas van der Meulen, timmerknecht, wonende aldaar. Kooper ter andere zijde.' De getuigen zijn weer Simon Suwijn en Hidde Annes de Jong.
  Dat Gerrit met zijn bezit tot de beter gesitueerden van Workum behoorde geloof ik niet. In 1880 wordt hij voor slechts f 7,50 aangeslagen met een 'Vermoedelijk inkomen na aftrek der korting' van f 150. 3 )

  Andries Gerrits Posthumus
  Geboren 11 januari 1862 te Workum
  Overleden 29 september 1943 te Workum
  Bidprentje Andries Gerrits Posthumus
  Gehuwd 5 mei 1888 te Workum met:
  Anna Helena Mulder
  Overleden 19 april 1932 te Workum, oud 73 jaar
  Kind: Gerard Posthumus
  Geboren 8 september 1889 te Workum
  Overleden 29 november 1889 te Workum, oud 2 maanden

  Vorige stamboompagina
  Derde generatie, kinderen van Gerrit Posthumus en Jantje Iebsdr.

  Volgende stamboompagina
  Vijfde generatie, kinderen van generatie 4, o.a. mijn opa Johannes Posthumus

  De informatie op deze pagina is afkomstig van de gemeente Workum, het Rijksarchief in Friesland, Treasor.nl, de heer G. Scarpa, Wim Hollander, stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland.

  Noten:

   1. Folkert Wesselius, die mij toestond de advertentie van zijn website te plukken, en
   2. Andries Vogelzang, die als hobby heeft het schrijven van de geschiedenis van alle huizen van het Dwarsnoord, Trekwei en de Buuren vanaf ongeveer 1900 tot nu.
   Het fragment van de akte is van een kopie uit het archief Hans Posthumus
   3. KOHIER VAN AANSLAG IN DEN HOOFDELIJKEN OMSLAG DER Gemeente WORKUM DIENST 1880. Wijk A Museum Warkums Erfskip.
   
  advertenties

  Privacybeleid Donatie